Program edukacija u organizaciji VTK/STK BiH u 2023. godini

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine već duže od 20 godina priprema i implementira stručne edukativne programe, s ciljem podizanja i unaprjeđenja stručnih kompetencija svojih članica.

Želja nam je članicama prezentirati nove ideje, pružiti im nova znanja i pokazati nove vještine koje će ih pripremiti za sve poslovne izazove s kojim se budu susretali na lokalnim i međunarodnim tržištima.

Komorski edukativni programi su inovativni, obrađuju aktuelne i savremene teme, a realiziraju ih eksperti koji su pokazali i dokazali visok nivo stručnosti, kompetencija i ekspertize u oblastima koje obrađuju. Fokus edukativne ponude predstavljaju poduzetništvo i menadžment, a ono na šta je Komora posebno ponosna jeste činjenica da u kreiranju nastavnih planova i programa učestvuju i bh. kompanije, s kojima kontinuirano razmjenjujemo ideje o novim temama i edukacijama, potrebnim za jačanje njihovih kapaciteta i za što bolje pozicioniranje na tržištu.

Članicama nudimo i edukativne programe u skladu sa najaktuelnijim standardima, a koji se realiziraju na osnovu međunarodnih akreditacija VTK/STK BiH kod drugih međunarodnih organizacija. Takođe, Komora je za članice pripremila i pohađanje interaktivnih i multimedijalnih self-study kurseva, koji su postavljeni na Learning Management System-u (LMS) VTK/STK BiH.

U nastavku donosimo pregled planiranih edukacija u 2023. godini i aktualne pozive, a više informacija o svakoj edukaciji dostupno je u priloženoj brošuri.

ŠKOLE
Škola vanjskotrgovinskog poslovanja
FIATA škola špedicije
Škola poslovnog pregovaranja
Ekonomska diplomatija – Napredni modul
Energijska efikasnost i upravljanje energijom u industrijskim preduzećima
Škola za arbitražno rješavanje sporova
Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove
Unapređenje efikasnosti poslovanja primjenom Lean menadžment principa
Škola za stručno osposobljavanje vozača
Škola za stručno osposobljavanje upravitelja prijevoza
Škola poslovnog engleskog jezika
Škola – napredno korištenje MS Excela.

SEMINARI/WEBINARI

Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH

Osnove prava Evropske unije

Incoterms 2020- Pravila Međunarodne trgovinske komore za korištenje termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini

GDPR i Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH

Seminar o standardu ISO 45001:2018-Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

Upravljanje ključnim kupcima/Key Account Management
Upravljanje rizicima ISO 30001 – Alat za unapređenje poslovanja
ISO 45001 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
Efikasna primjena ISO 9001 u malim i srednjim preduzećima
Digitalni marketing – LinkedIn i poslovno umrežavanje
Digitalni marketing – Facebook & Instagram
Koristi za organizacije od uvođenja sistema upravljanja okolišem ISO 14001:2015
Intelektualno vlasništvo za privredne subjekte
Međunarodni ugovori o slobodnoj trgovini i porijeklo robe
Prodaja i prodajne vještine
Poslovni modeli i industrija 4.0
Kako da MSP-i i privreda BiH učestvuju u Horizon Europe programu
Efikasno upravljanje zalihama
Cirkularna ekonomija
Upravljanje projektima digitalne transformacije u praksi
Korporativni identitet i profesionalna komunikacija
Istraživanje tržišta
Upravljanje ljudskim resursima – inovativni evropski modeli
Edukacija o baznim tehnologijama industrije 4.0
E-Learning/Self-study kursevi