proba

Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • Online konferencija “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i …

  USAID Regionalni projekat za ekonomski razvoj, upravljanje i rast preduzeća (EDGE project), u okviru komponente ‘Wood and Furniture Activity’ organizira Online konferenciju pod nazivom “Unapređenje konkurentnosti drvne industrije i industrije namještaja u zemljama Zapadnog Balkana putem digitalizacije” koja će se održati putem Zoom platforme u četvrtak, 6. maja 2021. godine, od 10:30-12:00 sati. Događaj će

  2021-04-30
 • Dogovorena saradnja sa INTERA Tehnološkim parkom

  Dopredsjednik Vanskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković posjetio je INTERA Tehnoški park u Mostaru gdje ga je  rukovodstvo upoznalo sa aktuelnim projektima i planovima za naredni period. Tokom sastanka dogovorena je saradnja po pitanju predstojeće konferenencije CONNECTO 2021 koja će se održati 27.-29.07.2021. godine i to po prvi put u kombinovanom modelu uživo

  2021-04-22
 • Dopredsjednik Vuković u posjeti kompaniji C.I.B.O.S.

  Dopredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković posjetio je kompaniju C.I.B.O.S.u Ilijašu i tom prilikom razgovarao sa menadžmentom kompanije o aktuelnom stanju, poslovanju u vrijeme pandemije, te o planiranim aktivnostima u narednom periodu. Osvrćući se na otežane uslove poslovanja, dopredsjednik Vuković je predstavnike kompanija upoznao sa projektima koje Komora trenutno implementira ili planira

  2021-04-21
 • Održana online konferencija na temu „Da li je moguć brz rast u dob …

  Danas je uspješno realizovana online konferencija na temu „Da li je moguć brz rast u doba korone? Digitalna era – nova kultura poslovanja” o kojoj su pored predstavnika Poslovnih novina, LRC-a, Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, te Komorskog investicionog foruma zapadng Balkana, govorili vlasnici i direktori kompanija iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

  2021-04-21

Grupacija namjenske proizvodnje BiH je oblik interesnog udruživanja izvozno orijentisanih preduzeća iz Bosne i Hercegovine iz oblasti obrambene industije. O poslovima i pitanjima iz oblasti svog djelovanja Grupacija namjenske proizvodnje samostalno donosi prijedloge i zaključke, pridržavajući se smjernica i stavova Skupštine Grupacije namjenske proizvodnje i nadležnih organa i tijela VTK BiH.
Članovi Grupacije namjenske proizvodnje imaju identičan status u pogledu prava, obaveza i odgovornosti.
Članovi Grupacije namjenske proizvodnje upravljaju radom i poslovima putem Skupštine, Odbora i po potrebi drugih oblika organizovanja.
Grupacija namjenske proizvodnje ima predsjednika i dva podtpredsjednika, koji su ujedno i predsjednici i potpredsjednici Odbora.

Tarifna glava 93 ‐ oružje i municija: njihovi dijelovi i pribor

Zadaci

Zadaci Grupacije namjenske proizvodnje proizilaze iz zadataka VTK BiH, ujedno  usmjeravajući svoje aktivnosti prema potrebama i interesima članova Grupacije, a naročito na:

 • izradu strategije razvoja članova Grupacije namjenske proizvodnej, u okviru ukupne strategije razvoja
 • izradu godišnjeg plana rada
 • pokretanje, učešće i koordinacija bilateralnih sporazuma i aktivnosti vezanih za nastup i realizaciju poslova članova na tržištima pojedinih zemalja, te nihov zajednički nastupa sa preduzećima iz drugih zemlaja na tržištima trećih zemalja i u našoj zemlji
 • praćenje i podsticanje razvoja tehnologija, standarda i unapređenje kvaliteta rada
 • praćenje i predlaganje za donošenje nove ili izmjena postojeće zakonske regulative u oblasti bankarskog sistema, carinske politike, osiguranja, podsticajnih mjera za izvoz roba i usluga, itd
 • koordinaciju i realizacijuaktivnosti na upoznavanju članova sa mogućnostima i propisima vezanim za pojedine zemlje, a iz kojih proizilaze zadaci Grupacije namjenske proizvodnje od interesa za članice Grupacije
 • Koordinacija aktivnosti na edukaciji i osposobljavanju kadrova za rad na vanjskotrgovinskim poslovima, u domenu struke i potrebnih znanja za rad u inostranstvu na ostalim poslovima i aktivnostima od interesa za članice
 • izrada stručnih publikacija, analiza i ekonomskih istraživanja vezanih za rad Grupacije namjenske proizvodnje obavljanje drugih poslova koji su u interesu njenih članica, a koji su istovremeno u nadležnosti Grupacije i VTK BiH

Statistika