Privrednicima prezentirane kreditne linije Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine organizirala je jučer u prostorijama Komore prezentaciju kreditnih linija i drugih proizvoda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za sve zainteresirane privrednike kojima će zasigurno biti od pomoći pri ostvarivanju što bržeg rasta i razvoja.

Na događaju je predstavljen set novih kreditnih linija koje korespondiraju sa “Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027 “, a prisutni su imali priliku direktno kroz razgovor sa predstavnicima Razvojne bake Federacije Bosne i Hercegovine postavljati pitanja vezana za procedure apliciranja, kao i uslove vezane za namjenu, rok otplate kao i cijenu kapitala po istim.

Share This