Privrednici i nadležne institucije na sastanku u vezi problematike ukidanja pojednostavljenog postupka po fakturi

 

 

Slijedom zahtjeva značajnog broja izvozno orijentisanih kompanija koje su se obratile Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine privrednika u vezi problematike ukidanja pojednostavljenog postupka po fakturi, dana 02.06.2022. godine organizovan je radni sastanak na navedenu temu. Sastanku je prisustvovao značajan broj izvozno orijentisanih kompanija, kao i predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, te Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Novi Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (”Sl. glasnik BiH”, br. 58/15) stupa na snagu 01.08.2022. godine, i istim se propisuju pojednostavljeni carinski postupci na isti način kako je to bilo propisano i u trenutno važećem Zakonu o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Članom 88. stav (1) tačka b) novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini propisano je, između ostalog, da radi pojednostavljenja carinskih formalnosti i postupka, a da se istovremeno osigura pravilno provođenje postupka, carinski organ može, u slučajevima i na način propisan provedbenim propisom, odobriti da neki od trgovinskih ili službenih dokumenata priloženih uz zahtjev za stavljanje robe u carinski postupak zamijeni carinsku deklaraciju, iz člana 74. ovog zakona.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, donijelo Odluku o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (“Sl. glasnik BiH”, br. 13/19, 54/19 i 21/20), te članom 220. stav (2) Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici (“Sl. glasnik BiH”, br. 13/19, 54/19 i 21/20) propisano je:
“Pojednostavljena carinska deklaracija iz stava (1) ovog člana se u skladu sa članom 185. ove odluke podnosi korištenjem sistema elektronske razmjene podataka i sadrži najmanje podatke koji se zahtijevaju za pojednostavljenu izvoznu carinsku deklaraciju iz Priloga 15. ove odluke. Kao pojednostavljena carinska deklaracija ne može se koristiti trgovinski ili službeni dokument.”.

Po saznanjima VTK/STK BiH oko 200 kompanija, prevashodno izvozno orijentisanih, koristi pojednostavljeni postupak izvoza po fakturi, kao i uvoza po fakturi. Pozitivni efekti primjene pojednostavljenog carinskog postupka uvoza i izvoza po fakturi se ogledaju, prije svega, u poticanju proizvodno-orijentisanih firmi kao izvoza u Bosni i Hercegovini, kroz provođenje jednostavnije i brže procedure uvoza kao i izvoza tokom cijelih 24 sata, svakog dana u mjesecu, a što direktno utiče na bržu snadbjevenost sirovinama i ostalim repromaterijalima za proizvodnju kao i povećanje količina izvoza u kratkom vremenskom periodu, odnosno na brži izvoz i povećanje proizvodnje, te ekonomski razvoj i razvoj cjelokupne privrede Bosne i Hercegovine.
Na principu pojednostavljenog postupka uvoza kao i izvoza po fakturi izgrađeni su temelji izvoza kompanija, među kojima su i kompanije koje spadaju u najveće izvoznike u Bosni i Hercegovini.

Danas, kada na svjetskom tržistu vladaju posljedice dvije krize, a privrednici zbog najnovije ukrajinske krize, osjećaju jos veće posljedice po svoje poslovanje, neophodno je da se kompanijama u BiH pruži sva moguća podrška kako bi, prije svega, uspjeli da zadrže svoje kupce, te prošire poslovanje na druga nova tržišta. Upravo je iz navedenog razloga i organizovan sastanak čiji će zaključci biti prosleđeni nadležnim tijelima na dalje postupanje.

Share This