Privredna delegacija Japana posjetila VTK/STK BiH

Vanjskotrgovinsku/Spoljnotrgovinsku komoru BiH posjetila je privredna delegacija Japana. Razgovarano je o mogućnostima ulaganja u BiH, a posjeta japanske delegacije organizirana je u saradnji s Ambasadom Bosne i Hercegovine u Japanu. Povod za posjetu bilo je predstavljanje mogućnosti za investiranje u BiH koju je organizovala Ambasada BiH u Japanu u februaru mjesecu ove godine i koja je prezentovana u Donjem domu Parlamenta Japana.

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH Zdravko Marinković ovom prilikom je predstavnicima 18 japanskih kompanija predstavio ključne pokazatelje spoljnotrgovinske razmjene BiH, nakon čega je održana i prezentacij iste s posebnim osvrtom na razmjenu s Japanom. Obim razmjene s ovom zemljom je prošle godine iznosio skromnih 3.7 miliona eura, od čega je uvoz bio 2,9 miliona eura, a izvoz oko 0,8 miliona eura. Pomoćnik direktora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) Slavica Korica je predstavnicima japanske delegacije predstavila mogućnosti investiranja u Bosnu i Hercegovinu.

Konstatovano je da postoji mogućnost unapređenja razmjene, naročito u sektoru metalne i elektorindustrije, drvne i prehrambene industrije, usluga u oblasti IT, turizma…