Priručnik: Državna pomoć kao podsticaj za razvoj MSP u BiH

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obavještena da je u okviru projekta „Evropski akt o malom biznisu kao okvir strategija i politika za mala i srednja preduzeća u BIH – SBA u BiH“ pripremljen priručnik Državna pomoć kao podsticaj za razvoj MSP u BiH.

Priručnik je namijenjen kreatorima javnih politika, te direktorima preduzeća i preduzetnicima, sa željom da se pojasni koncept državne pomoći i njenog značaja kao razvojnog instrumenta, te ukaže na mogućnosti koje stoje na raspolaganju, ali i zamke koje treba izbjeći u ovoj oblasti.

U prilogu 6. Priručnika je predstavljen “Privremeni okvir za mjere državne pomoći za podršku ekonomiji u uslovima pandemije Covid-19“ koji koristi Evropska komisija sa ciljem ublažavanja negativnih posljedica pandemije.