Prihvaćena inicijativa VTK/STK BiH o izmjeni i dopuni člana 30. Uputstva o postupku izvoza („Službeni glasnik BiH“, br. 35/22)

Odbor Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH na svojoj 24. Sjednici razmatrao je trenutne probleme međunarodnih špedicija koje posluju na teritoriji BiH.

Jedan od uočenih problema sa kojim se susreću učesnici u vanjskotrgovinskom poslovanju, a posebno izvoznici, u momentu kada carinskim i poreskim organima trebaju dokazivati istup robe iz Bosne i Hercegovine, Odbor Udruženja međunarodnih špeditera Vanjskorgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, svojim Zaključkom broj 03-03-4-1268/21-3 od 08.12.2021.godine, predložio je izmjenu i dopunu člana 30. stav 3. Uputstva o postupku izvoza („Službeni glasnik BIH“, broj 72/06). Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je donio UPUTSTVO O IZMJENAMA UPUTSTVA O POSTUPKU IZVOZA koje je objavljeno 20.05.2022.godine i  stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

Navedeno Uputstvo nije mijenjano preko 15 godina, a privredna kretanja kao i osposobljenost UINO BIH za praćenjem tokova roba je u svakom slučaju poboljšana. Elektronsko praćenje razduženja prijava je evoluiralo kao i realne potrebe privrede i izvoznika. Također, većina zemalja u koje privrednici iz BiH izvoze robe umjesto „papirnatog“ oblika uvozne deklaracije imaju elektronske ispise, te dosadašnje Uputstvo nije bilo adekvatno, odnosno neučinkovito je u smislu mogućnosti dokazivanja istupa robe iz BiH. Ovim izmjenama omogućio se efikasniji nadzor nad robama, postupci za dobijanje potvrde o indirektnom istupu robe iz BiH jasnijim i transparentnijim. Svi učesnici u vanjskotrgovinskom poslovanju, a posebno izvoznici, imaju jasno definisane mogućnosti dokazivanja istupa roba, pogotovo izvoznici koji robe prodaju na paritetu EXW, FCA i nemaju realni nadzor nad robom nakon što je predaju prijevozniku na otpremu.