Prezentovan Elaborat o duvanskoj industriji

Jučer je u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komora Bosne i Hercegovine uspješno reliziran Okrugli sto organiziran u cilju predstavljanja Elaborata “ Presjek stanja u duvanskoj industriji BiH i strateške smjernice revitalizacije”.

U uvodnom dijelu sve prisutne je pozdravio dopredsjednik VTK dr.sc. Vjekoslav Vuković, nakon čega je prof. dr.sc. Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, održao prezentaciju samog Elaborata.

Predmetni Elaborat obuhvata analitički i komparativni pregled poreza na duvanske proizvode, te presjek stanja u duvanskoj privredi u BiH zaključno sa 2020. godinom.

Također, tri poglavlja Elaborata su posvećena detaljnim analizama na osnovu raspoloživih, zvaničnih podataka i na osnovu samostalnih istraživanja, i to:
a. Analiza primarne proizvodnje i organizovanog otkupa u period 2010-2020. godina;
b. Analiza nelegalnog tržišta BiH-gubici budžeta za trogodišnji posmatrani period (2018.-2020. godina);
c. Analiza zakonodavno-pravnog okvira akciza u EU sa komparativnom analizom okvira u BiH u ovom segmentu.

Na osnovu svih gore navedenih analiza, analitičkih, statističkih i komparativnih podataka sačinjen je i prijedlog rješenja kao i pregled i prijedlog zaključaka po svakom analiziranom poglavlju Elaborata.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici kompanija članica Odbora Grupacije koje su također učestvovale u izradi Elaborata, kao i predstavnici relevantnih institucija.

Nakon prezentacije otvorena je diskusija u okviru koje su prisutni imali priliku pored komentara ukazati i na potrebu eventualnih korekcija, te su predložene određene dopune koje će u narednom periodu biti i uvrštene u Elaborat.

[wds id=”5″]