Na konferenciji „Digitalizacija bosanskohercegovačkog društva” održanoj u periodu od 18.-20.03.2019. godine u Sarajevu, koordinator ADRIPASS projekta Kristina Čosić, nazočnim učesnicima je prezentirala osnovni cilj ADRIPASS projekta i ulogu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine kao partnera projekta.

Obzirom na sam naziv konferencije i često korišteni termin “digitalizacija”, podvučena je paralela sa zadatkom Vanjskotrgovinske komore BiH koji se odnosi na identificiranje kako fizičkih ali i ne-fizičkih barijera koje onemogućavaju neometan protok roba na koridoru koji povezuje more sa zaleđem.

Upravo se tzv. ne-fizičke barijere javljaju usljed nedovoljno digitaliziranih procesa i nemogućnosti prihvaćanja elektronskih dokumenata.

Pored predstavnika vlasti i diplomatskih predstavništva u Bosni i Hercegovini, konferenciji su nazočili i predstavnici privrednih komora regije, članica Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana među kojima su generalni sekretar Stalnog predstavništva KIF ZB-a sa sjedištem u Trstu Safet Gerxhaliu, predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović, predsjednik Privredne komore Makedonije Branko Azeski, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Predrag Nikolić, te ambasadori nekoliko europskih zemalja, Švicarske, Slovenije i Hrvatske, potom predstavnici UNDP-a, RCC-a i drugih međunarodnih organizacija. Događaju je prisustvovao I šef Delegacije Evropske unije u BiH, Nj.E. gdin.Lars- Gunnar Wigemark.