Prezentacija (ne)naučenih lekcija kroz projektnu podršku

 

 

Direktor Sektora privrede Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ognjenka Lalović učestvovala je na 6. godišnjoj konferenciji na temu „Projektna podrška održivom razvoju MSP u BiH – (ne)naučene lekcije“, koju su organizovale Eda – Agencija za razvoj preduzeća i SERDA – Sarajevska regionalna razvojna agencija u saradnji s UNDP-om BiH, uz podršku Ambasade Švedske u BiH kroz projekte „Napredna implementacija Akta o malom biznisu u BiH2EU – SBA u BiH2EU“ i „Challenge to Change, C2C 3.0“.
„Spoljnotrgovinska komora BiH trenutno sprovodi više od 15 projekata, po različitim osnovama i ulogama, i svi projekti u fokusu imaju poslovnu zajednicu. Projekti koji se provode od strane međunarodnih donatora su značajni sa aspekta podizanja konkurentnosti MSP i njihove internacionalizacije u punom smislu te riječi,“ kazala je Lalović tokom izlaganja u okviru panela „Prezentacije (ne)naučenih lekcija od strane vođa projekata i saradnika“.

Lalović je istakla da projekti koji za korisnika imaju poslovnu zajednicu trebaju biti prilagođeni ekonomskoj poziciji preduzeća u BiH i da je neophodno da osim tehničke pomoći, projekti uključuju i sufinansiranje troškova određene poslovne aktivnosti.
„Takođe, pilot projekti koji se provode uglavnom od strane međunarodnih donatora treba da zažive kao kontinuirani projekti institucija u BiH koje podržavaju poslovnu zajednicu,“ dodala je Lalović“

Konferencija, kako su istakli organizatori, organizovana je s ciljem da se ubrza dinamika promjena u preduzećima i privredi BiH na pravcu pametnog rasta i održivog razvoja, a koncipirana je kao svojevrstan zajednički osvrt na aktuelne prakse i instrumente podrške održivom razvoju malih i srednjih preduzeća (MSP) u BiH od strane međunarodnih projekata i donatora te zajedničko otvaranje i pokretanje nove perspektive, koja bi u većoj mjeri uzela u obzir kompleksnost i specifičnosti konteksta i preduzeća u kojima se promjene dešavaju.

U okviru konferencije upriličena je i prezentacija nalaza Sensemaker istraživanja o poboljšanjima i promjenama u MSP u BiH, održan i panel „Šta treba da se mijenja kako bi se ostvario veći utjecaj projektne podrške na zelenu i digitalnu tranziciju i inovacije u MSP“, upriličena promocija C2C 3.0 kao instrumenta podrške za inovativna MSP, a dodijeljeni su i certifikati za 38 kompanija.

Share This