U sklopu projekta „Poboljšanje dostupnosti tehničkih standarda za MSP“ koji realizuje EDA – Agencija za razvoj preduzeća u saradnji sa BAS – Institutom za standardizaciju i Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, završene su aktivnosti prevođenja 21 standarda iz oblasti drvoprerade, metaloprerade i zavarivanja koje su predstavnici preduzeća ocijenili kao prioritetne.

Navedeni standardi su prošli provjeru Tehničkih komiteta u pogledu kvaliteta dokumenata i u narednom periodu BAS Institut će provesti proceduru donošenja standarda metodom prevoda, što će omogućiti preduzećima da u svom poslovanju koriste značajan broj tehničkih standarda na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini koji do sada nisu bili dostupni.

U okviru ovog projekta realizovane su i aktivnosti na redizajnu internet stranice Instituta za standardizaciju BiH, kako bi se preduzećima olakšao pristup standardima i  informacijama. Pored ostalog, omogućena je online kupovina standarda.  Standardi  se mogu u elektronskoj formi preuzeti odmah nakon izvršenog plaćanja. Osim toga, uvedena je opcija čitanja standarda na 7 i 30 dana uz određenu naknadu. Sa redizajniranim sajtom, koji raspolaže raznovrsnim mogućnostima prilagođavanja, omogućeno je efikasno i transparentno informisanje korisnika iz oblasti standardizacije i ocjene usklađenosti, kao i ostalih relevantnih aktera.

Realizacija projekta „Poboljšanje dostupnosti tehničkih standarda za MSP“ je podržana putem projekta „Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini – SBA u BiH“, koji finansira Švedska.

Pregled tehničkih standarda koji su prevedeni u okviru projekta „Poboljšanje dostupnosti tehničkih standarda za MSP” dostupan je ovdje.