Preporuke IRU-a članovima u vezi sa vanrednim stanjem u Ukrajini

 

 

Preporuke IRU

Uzimajući u obzir nedavna dešavanja u vezi sa vanrednim stanjem širom zemlje proglašenim u Ukrajini, IRU poziva svoje članove da hitno upute svoje prevoznike da ne planiraju nikakva kretanja ka/sa dotičnih teritorija do daljnjeg.
Za TIR procedure, prevoznici treba da imaju u vidu sljedeće:
– Transportni operateri treba da privremeno izbjegavaju obavljanje bilo kakvih TIR operacija do/sa/preko teritorije Ukrajine.
– Prevoznicima koji su upravo otvorili TIR karnet sa odredištem Ukrajine, preporučuje se da kontaktiraju svoju odgovarajuću polaznu carinarnicu i zatraže od njih da ponište TIR karnet.
U ovom slučaju, prevoznici bi također morali da preduzmu druge neophodne radnje sa relevantnim carinskim organima i njihovim klijentima (uglavnom u vezi sa izvoznim formalnostima).
– Vozila prevoznika koja su već ušla na teritoriju Ukrajine, savjetuje se da što prije napuste teritoriju. Ako prevoznici nisu u mogućnosti da prekinu svoj TIR rad na teritoriji Ukrajine, savjetuje im se da koriste isti TIR karnet kako bi prevezli teret nazad u zemlju polaska, ili da promjene odredišnu carinarnicu (prema odredbama člana 27. TIR konvencije). Po povratku u carinsku ispostavu prethodnog izlaza na putu, od carinskih organa treba tražiti da rukuju istim TIR karnetom za povratnu TIR operaciju u njihovu zemlju. Relevantne izmjene u polju 6 (zemlja odredišta) može izvršiti carina na preostalim vaučerima br.1/2.
Prevoznicima iz Evrope i Turske čija se vozila trenutno nalaze na teritoriji Ruske Federacije, toplo se preporučuje da koriste alternativne rute za svoja putovanja nazad u svoje matične zemlje (npr. preko baltičkih zemalja ili Gruzije, Azerbejdžana i Turske).
– Informacioni sistemi carinskih organa u Ukrajini funkcionišu sa određenim prekidima. Međutim, TIR-EPD podnesci za Ukrajinu trenutno nisu dostupni.
– Svi problemi na koje naiđu prevoznici ili njihovi vozači mogu se obratiti IRU-ovoj dežurnoj liniji na hotline@iru.org.

Izvor: IRU

Share This