Preliminarni rezultati upitnika- Zalihe sirovina/repromaterijala za mjesec dana

 

 

Prema preliminarnim rezultatima ankete o stanju sirovina/repromaterijala u kompanijama, koju sprovodi Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH i Privrednom komorom Brčko Distrikt, najveći broj kompanija ima zalihu sirovina/repromaterijala za jedan mjesec.

Anketni upitnik, koji je kreiran s ciljem evidentiranja, između ostalog, stanja sirovina/repromaterijala i zaliha u Bosni i Hercegovini te teškoća kod spoljnotrgovinskog prometa roba i usluga, za jedan dan su popunile 172 kompanije, a najviše iz metaloprerađivačkog sektora, te drvne i prehrambene industrije.

Najveći broj kompanija, koji je dostavio odgovore tokom jednog dana, naveo je da proizvodi finalne proizvode, a sirovine uvozi direkno od dobavljača iz inostranstva, a među tri vodeće zemlje uvoza sirovine/repromaterijala su Italija, Srbija i Hrvatska.

Više informacija u Analizi rezultata u prilogu.

ANALIZA

Share This