Preliminarna lista bh. proizvođača zaštitne opreme, farmaceutskih i hemijskih proizvoda

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine pripremila je preliminarnu lista bh. proizvođača zaštitne opreme, farmaceutskih i hemijskih proizvoda.

Cilj pripreme ove liste jeste da se šira bh. javnost upozna sa potencijalnim proizvođačima navedenih proizvoda u BiH, budući da su se mnoge kompanije preorjentisale na proizvodnju pomenutih proizvoda zbog povećanih potreba i potražnje stanovništva i privrede.

Kompanije koje se bave proizvodnjom ovih proizvoda a ne nalaze se na ovom spisku mogu se javiti e- mailom na adresu info@komorabih.ba.

Napomena: Preliminarna lista je sačinjena prema internim saznanjima i podacima koje su kompanije same dostavile. Komora ne raspolaže podacima da li je kompanija koja je trenutno preorijentisala svoju proizvodnju certificiarana za to, niti ima saznanja da li proizvodi zadovoljavaju standarde kvalitete. Za sva pitanja o samim proizvodima molimo da direktno kontaktirate kompaniju za čije proizvode ste zainteresovani.

Preliminarna lista- Proizvođači zaštitnih maski, vizira, kombinezona i zaštitne opreme u BiH 

Preliminarna lista- Proizvođači hemijskih sredstava za dezinfekciju i čišćenje u BiH 

Preliminarna lista- Registrovani proizvođači leijekova i farmaceutskih preparata u BiH