Pregled vanjskotrgovinske razmjene Njemačka – Svijet

Ukupna vanjskotrgovinska robna razmjena Njemačke sa svijetom 

POKAZATELJ 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
IZVOZ (hilj.USD) 1.444.776.367 1.556.622.939 1.486.877.250 1.379.900.278 1.626.360.007
UVOZ (hilj.USD) 1.164.586.085 1.286.008.402 1.236.217.435 1.172.923.865 1.421.036.733
OBIM (hilj.USD) 2.609.362.452 2.842.631.341 2.723.094.685 2.552.824.143 3.047.396.740
SALDO (hilj.USD) 280.190.282 270.614.537 250.659.815 206.976.413 205.323.274
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 124,06 121,04 120,28 117,65 114,45

 Obim vanjskotrgovinske robne razmjene Njemačke sa svijetom u 2021. godini iznosio je 3.047,40 mlrd. USD. Od toga je ukupan iznos izvoza, u protekloj godini, dosegao vrijednost od 1.626,36 mlrd. USD, dok je uvoz mjerio vrijednost od 1.421,04 mlrd. USD.

Suficit vanjskotrgovinske bilance Njemačke, u 2021. godini, iznosio je 205,32 mlrd. USD.

Pokrivenost uvoza izvozom, u 2021.godini, bila je 114,45 %.

Izvoz Njemačke u 2021. godini

Ukupno:       1.626,36 mlrd. USD.

Zemlje najveći uvoznici proizvoda iz Njemačke su: SAD (144,32 mlrd. USD), Kina (122,63 mlrd. USD), Francuska (120,71 mlrd. USD), Nizozemska (108,33 mlrd. USD), te Poljska (92,26 mlrd. USD).

Podaci o zemljama uvoznicima proizvoda iz Njemačke, u periodu 2017. – 2021. godina,  dostupni su Vam u dokumentu „Zemlje uvoznici proizvoda iz Njemačke u periodu 2017- 2021 godina“.

Grupe proizvoda (po tarifnim glavama), najzastupljenije u ukupnom izvozu Njemačke u 2021. godini, su slijedeće: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (268,58 mlrd. USD), vozila – osim tračnih (246 mlrd. USD), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (176,36 mlrd. USD), farmaceutski proizvodi (118,04 mlrd. USD), te optički, fotografski, kinematografski, precizni mjerni uređaji (83,84 mlrd. USD).

Podaci shodno prethodno spomenutom na raspolaganju su Vam u dokumentu „Pregled po tarifnim glavama u ukupnom izvozu Njemacke u periodu 2017-2021 godina“.

Najznačajniji proizvodi u izvozu Njemačke (po tarifnom broju proizvoda) na inozemno tržište su slijedeći: motorni automobili (139,12 mlrd. USD), mješoviti proizvodi – neklasificirani (65,94 mlrd. USD), lijekovi (64,06 mlrd. USD), dijelovi za traktore, tegljače i slične prijevozne strojeve (63,91 mlrd. USD), te krv za potrebe medicinske struke i terapeutske svrhe (47,65 mlrd. USD).

Cjelokupna informacija dostupna je u materijalu „Pregled proizvoda u izvozu Njemacke po tarifnom broju proizvoda na inozemno trziste u periodu 2017-2021 godina“.

Uvoz Njemačke u 2021. godini

Ukupno:       1.421,04 mlrd.USD.

Zemlje najveći izvoznici proizvoda u Njemačku su: Kina (167,25 mlrd. USD), Nizozemska (107,71 mlrd. USD), SAD (85,21 mlrd. USD), Poljska (81,22 mlrd. USD), te Italija (77,20 mlrd. USD).

Podaci o zemljama izvoznicima proizvoda u Njemačku, u periodu 2017. – 2021. godina,  dostupni su Vam u dokumentu „Zemlje izvoznici proizvoda u Njemačku u periodu 2017-2021. godina“.

Grupe proizvoda (po tarifnim glavama), najzastupljenije u ukupnom uvozu Njemačke u 2021. godini, su slijedeće: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (179,81 mlrd. USD), mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (175,98 mlrd. USD), vozila – osim tračnih (135,23 mlrd. USD), mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, … (127,71 mlrd. USD), te farmaceutski proizvodi (79,33 mlrd. USD).

Podaci shodno prethodnom na raspolaganju su Vam u dokumentu Pregled po tarifnim glavama u ukupnom uvozu Njemacke u periodu 2017-2021 godina“.

Najznačajniji proizvodi u uvozu Njemačke (po tarifnom broju proizvoda) sa inozemnog tržišta su slijedeći: mješoviti proizvodi – neklasificirani (85,86 mlrd. USD), motorni automobili za prijevoz lica (66,70 mlrd. USD), naftni plin i ostali plinoviti hidrokarbonati (47,26 mlrd. USD), krv za potrebe medicinske struke i terapeutske svrhe (40,13 mlrd. USD), te sirova nafta i nafta dobivena iz bitumenskih minerala (39,95 mlrd. USD).

Cjelokupna informacija dostupna je u materijalu „Pregled proizvoda u uvozu Njemacke po tarifnom broju proizvoda sa inozemnog trzista u periodu 2017-2021 godina“.

PREGLED BILATERALNE RAZMJENE NJEMAČKE SA RUSKOM FEDERACIJOM U PERIODU 2019-2021GODINA

PREGLED BILATERALNE RAZMJENE NJEMAČKE SA UKRAJINOM U PERIODU 2019-2021 GODINA

PREGLED BILATERALNE RAZMJENE NJEMAČKE SA BJELORUSIJOM U PERIODU 2019-2021 GODINA

Izvor podataka: www.intracen.org

Obrada i priprema: VTK BiH / STK BiH (BHEPA)

Sarajevo, 17. mart 2022.