Pregled vanjskotrgovinske razmjene Italija – Svijet

POKAZATELJ2016.2017.2018.2019.2020.
IZVOZ (hilj.USD)461.667.625507.430.236549.906.996537.748.429495.976.960
UVOZ (hilj.USD)406.670.670453.583.034503.581.134474.957.328422.648.102
OBIM (hilj.USD)868.338.295961.013.2701.053.488.1301.012.705.757918.625.062
SALDO (hilj.USD)54.996.95553.847.20246.325.86262.791.10173.328.858
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%)113,52111,87109,20113,22117,35

Obim vanjskotrgovinske robne razmjene Italije sa svijetom u 2020. godini iznosio je  918,63 mlrd. USD. Od toga je ukupan iznos izvoza, u navedenoj godini, dosegao vrijednost od 495,98 mlrd. USD, dok je uvoz mjerio vrijednost od 422,65 mlrd. USD.

Suficit vanjskotrgovinske bilance Italije, u 2020. godini, iznosio je 73,33 mlrd. USD.

Pokrivenost uvoza izvozom, u 2020.godini, bila je 117,35 %.

Izvoz Italije u 2020. godini

Ukupno:       495,98 mlrd. USD.

Zemlje najveći uvoznici proizvoda iz Italije su: Njemačka (63,70 mlrd. USD), Francuska (51,09 mlrd. USD), SAD (48,59 mlrd. USD), Švicarska (28,90 mlrd. USD), te Ujedinjeno Kraljevstvo (25,65 mlrd. USD).

Podaci o zemljama uvoznicima proizvoda iz Italije, u periodu 2016. – 2020. godina,  dostupni su Vam u dokumentu Zemlje uvoznici proizvoda iz Italije u periodu 2016- 2020 godina.

Grupe proizvoda (po tarifnim glavama), najzastupljenije u ukupnom izvozu Italije u 2020. godini, su slijedeće: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (90,94 mlrd. USD), vozila – osim tračnih (38,15 mlrd. USD), farmaceutski proizvodi (36,03 mlrd. USD),  električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (30,75 mlrd. USD), te plastika i proizvodi od plastike (20,41 mlrd. USD).

Podaci shodno prethodno spomenutom na raspolaganju su Vam u dokumentu Pregled po tarifnim glavama u ukupnom izvozu Italije u periodu 2016-2020 godina.

Najznačajniji proizvodi u izvozu Italije (po tarifnom broju proizvoda) na inozemno tržište su slijedeći: lijekovi (medikamenti) iz tarifnog broja 3004 (26,90 mlrd. USD), mješoviti proizvodi – neklasificirani (14,83 mlrd. USD), motorni automobili i ostala motorna vozila namjenjena za prijevoz osoba (14,65 mlrd. USD), dijelovi i oprema za traktore i motorna vozila za prijevoz više od 10 osoba, … (12,55 mlrd. USD), te naftna ulja i ulja dobivena iz bitumenskih minerala, isključujući sirova … (8,30 mlrd. USD).

Cjelokupna informacija dostupna je u materijalu Pregled proizvoda u izvozu Italije po tarifnom broju proizvoda na inozemno trziste u periodu 2016-2020 godina.

Uvoz Italije u 2020. godini

Ukupno:       422,65 mlrd. USD.

Zemlje najveći izvoznici proizvoda u Italiju su: Njemačka (68,91 mlrd. USD), Kina (36,73 mlrd. USD), Francuska (35,78 mlrd. USD), Nizozemska (25,05 mlrd. USD), te Španija (22,39 mlrd. USD).

Podaci o zemljama izvoznicima proizvoda u Italiju, u periodu 2016. – 2020. godina,  dostupni su Vam u dokumentu Zemlje izvoznici proizvoda u Italiju u periodu 2016-2020 godina.

Grupe proizvoda (po tarifnim glavama), najzastupljenije u ukupnom uvozu Italije u 2020. godini, su slijedeće: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, te njihovi dijelovi (43,23 mlrd. USD), vozila – osim tračnih (37,89 mlrd. USD), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (35,70 mlrd. USD), mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (35,57 mlrd. USD), te farmaceutski proizvodi (28,50 mlrd. USD).

Podaci shodno prethodnom na raspolaganju su Vam u dokumentu Pregled po tarifnim glavama u ukupnom uvozu Italije u periodu 2016-2020 godina.

Najznačajniji proizvodi u uvozu Italije (po tarifnom broju proizvoda) sa inozemnog tržišta su slijedeći: motorni automobili i motorna vozila namjenjena prijevozu osoba (22,70 mlrd. USD), lijekovi (medikamenti) iz tarifnog broja 3004 (18,33 mlrd. USD), naftna ulja i ulja dobivena iz bitumenskih materijala, sirova … (16,17 mlrd. USD), naftni plin i ostali plinoviti hidrokarbonati (11,16 mlrd. USD), te zlato uključujući ono sa platinastim pokrovom, nepročišćeno i djelomično obrađeno (9,71 mlrd. USD).

Cjelokupna informacija dostupna je u materijalu Pregled proizvoda u uvozu Italije po tarifnom broju proizvoda sa inozemnog trzista u periodu 2016-2020 godina.

PREGLED BILATERALNE RAZMJENE ITALIJE SA RUSKOM FEDERACIJOM U PERIODU 2019-2020 GODINA

PREGLED BILATERALNE RAZMJENE ITALIJE SA UKRAJINOM U PERIODU 2018-2020 GODINA

PREGLED BILATERALNE RAZMJENE ITALIJE SA BJELORUSIJOM U PERIODU 2018-2020 GODINA

Izvor podataka: www.intracen.org

Obrada i priprema: VTK BiH / STK BiH (BHEPA)

Sarajevo, 23. mart 2022.