Pregled vanjskotrgovinske razmjene Bjelorusija – Svijet

Ukupana vanjskotrgovinska robna razmjena Bjelorusije sa svijetom

POKAZATELJ 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
IZVOZ (hilj.USD) 23.537.355 29.239.994 33.726.141 32.955.122 29.179.441
UVOZ (hilj.USD) 14.973.019 19.362.402 22.426.287 21.623.535 32.767.433
OBIM (hilj.USD) 38.510.374 48.602.396 56.152.428 54.578.657 61.946.874
SALDO (hilj.USD) 8.564.336 9.877.592 11.299.854 11.331.587 -3.587.992
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) 157,19

 

151,01 150,39 152,40 89,05

 Obim vanjskotrgovinske robne razmjene Bjelorusije sa svijetom u 2020. godini iznosio je 61,95 mlrd. USD. Od toga je ukupan iznos izvoza, u navedenoj godini, dosegao vrijednost od 29,18 mlrd. USD, dok je uvoz mjerio vrijednost od 32,77 mlrd. USD.

Deficit vanjskotrgovinske bilance Bjelorusije, u 2020.godini, iznosio je 3,59 mlrd. USD.

Pokrivenost uvoza izvozom, u 2020.godini, bila je 89,05 %.

Izvoz Bjelorusije u 2020.godini

Ukupno:       29,18 mlrd. USD.

Zemlje naveći uvoznici proizvoda iz Bjelorusije su: Ruska Federacija (oko 13 mlrd. USD), Ukrajina (3,15 mlrd. USD), Poljska (1,25 mlrd. USD), Litvanija (1,03 mlrd. USD), te Njemačka (907,93 miliona USD).

Podaci o zemljama uvoznicima proizvoda iz Bjelorusije, u periodu od 2016. – 2020. godine,  dostupni su Vam u dokumentu „Zemlje uvoznici proizvoda iz Bjelorusije u periodu 2016-2020 godina“.

Grupe proizvoda (po tarifnim glavama), najzastupljenije u ukupnom izvozu Bjelorusije u 2020. godini, su slijedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (3,68 mlrd. USD), gnojiva (2,91 mlrd. USD), mliječni proizvodi, jaja, prirodni med, … (2,42 mlrd. USD), vozila – osim tračnih (2,15 mlrd. USD), te mješoviti proizvodi (1,63 mlrd. USD).

Podaci shodno proizvodima u ukupnom izvozu Bjelorusije, u periodu od 2016. – 2020.godine, na raspolaganju su Vam u dokumentu „Izvoz Bjelorusije na inozemno trzište klasificirano po proizvodima u periodu 2016-2020 godina“.

Najzastupljeniji proizvodi u izvozu Bjelorusije u periodu 2016. – 2020. godina na inozemno tržište i zemlje najznačajniji uvoznici spomenutih proizvoda

Nafta, naftna ulja, naftni.proizvodi i sl. proizvodi (tarifna glava 27), u 2020.godini, iz Bjelorusije izvozili su se na tržišta koja možete naći u dokumentu „Zemlje uvoznice proizvoda pod tarifnom glavom 27 iz Bjelorusije u periodu 2016-2020 godina“.

S tim u vezi, navodimo najznačajnija od gore spomenutih tržišta slijedom: Ukrajina (cca 1,6 mlrd. USD), Ujedinjeno Kraljevstvo (više od 710 miliona USD), Nizozemska (427,63 miliona USD), Njemačka (344,64 miliona USD), te Ruska Federacija (180,98 miliona USD).

Shodno prethodno spomenutoj tarifnoj glavi br.27, najznačajniji proizvodi iste u izvozu Bjelorusije su dati u nastavku:

Aluminij i proizvodi od aluminija iz Bjelorusije izvezeni su u iznosu od 216,5 miliona USD na svjetsko tržište pod tarifnom glavom 76 u 2020.godini. Najznačajnija tržišta uvoza ovih proizvoda iz Bjelorusije su slijedeća: Ruska Federacija (117,89 miliona USD), Litvanija (43,13 miliona USD), Ukrajina (16,5 miliona USD), Ujedinjeno Kraljevstvo (7,79 miliona USD), te Češka Republika (6,58 miliona USD).

Više informacija možete naći u dokumentu „Pregled izvoza proizvoda pod nazivom Aluminij i proizvodi od aluminija iz Bjelorusije na inozemno trziste u periodu 2016-2020 godina“.

Željezo i čelik (tarifna glava 72) iz Bjelorusije su, u 2020.godini, izvezeni u ukupnoj vrijednosti od 871,53 miliona USD.

Najznačajnije zemlje uvoznice gore spomenute grupe proizvoda iz Bjelorusije su slijedeće: Ruska Federacija (140,19 miliona USD), Izrael (87,32 miliona USD), Litvanija (82,57 miliona USD), Poljska (71,61 miliona USD), Njemačka (70,95 miliona USD), te Ukrajina (62,09 miliona USD).

Cjelokupan pregled tržišta, na kojima je ostvaren izvoz gore spomenute grupe proizvoda iz Bjelorusije, možete pogledati u dokumentu „Pregled izvoza proizvoda pod nazivom Zeljezo i proizvodi od zeljeza pod tarifnom glavom 72 iz Bjelorusije na inozemno trziste u periodu 2016-2020 godina“.

Proizvodi od željeza i čelika, također, spadaju u značajnu grupu izvoznih proizvoda Bjelorusije, a ukupan izvoz ovih proizvoda iznosio je oko 801,80 miliona USD. Zemlje, najveći uvoznici date grupe proizvoda, su slijedeće: Ruska Federacija (515,24 miliona USD), Njemačka (44,44 miliona USD), Ukrajina (43,02 miliona USD), Litvanija (32,97 miliona USD), te Poljska (27,12 miliona USD).

Pregled svih zemalja, najznačajnijih uvoznika spomenutih proizvoda iz Bjelorusije, nalazi se u dokumentu „Pregled izvoza roba pod nazivom Proizvodi od zeljeza i celika pod tarifnom glavom 73 iz Bjelorusije na inozemno trziste u periodu 2016-2020 godina”.

Izvoz žitarica iz Bjelorusije, u 2020.godini, iznosio je nešto više od 16,11 miliona USD za tarifnu glavu 10. Najznačajnija uvozna tržišta, za spomenutu grupu proizvoda, su slijedeća: Ukrajina (5,66 miliona USD), Litvanija (4,06 miliona USD), Norveška (2,74 miliona USD), Ruska Federacija (1,97 miliona USD), te Latvija (735.000 USD).

Pregled tržišta na koja je izvezena ova grupa proizvoda iz Bjelorusije pogledajte u cjelosti u dokumentu „Pregled izvoza proizvoda pod nazivom Zitarice pod tarifnom glavom 10 iz Bjelorusije na inozemno trziste u periodu 2016-2020 godina“.

Gnojiva (tarifna glava 31) iz Bjelorusije su plasirana kroz izvoz u ukupnoj vrijednosti od 2,91 mlrd. USD na tržišta: Brazil (oko 534 miliona USD), Kina (319,8 miliona USD), Ukrajina (291,12 miliona USD), Indija (289,71 milion USD), te Indonezija (139,85 miliona USD).

Više o gore navedenom možete pogledati u dokumentu „Pregled izvoza proizvoda pod nazivom Gnojiva na inozemno trziste iz Bjelorusije u periodu 2016-2020 godina“.

Pregled izvoza proizvoda iz tarifne glave 31, po vrijednosti i shodno klasifikaciji, a u vremenskom periodu od 2016. – 2020. godine možete vidjeti u dokumentu „Pregled izvoza proizvoda iz tarifne glave 31 iz Bjelorusije na inozemno trziste u periodu 2016-2020 godina“..

Naftni plin i hidrokarbonati (tarifni broj 2711) iz Bjelorusije su izvezeni na inozemna tržišta, koja navodimo u dokumentu „Pregled izvoza proizvoda pod nazivom Naftni plin i hidrokarbonati pod tarifnim brojem 2711 iz Bjelorusije na inozemno trziste u periodu 2016-2020 godina“, u ukupnoj vrijednosti od 124,07 miliona USD, dok je izvoz električne energije, u 2020.godini, iznosio ukupno 34,3 miliona USD, te dajemo pregled tržišta na kojima je izvoz i ostvaren u 2020.godini u dokumentu „Pregled izvoza proizvoda pod nazivom Elektricna energija pod tarifnim brojem 2716 iz Bjelorusije na inozemno trziste u periodu 2016-2020 godina“.

Izvor podataka: www.intracen.org

Obrada i priprema: VTK BiH / STK BiH (BHEPA)

Sarajevo, 16.mart 2022.