Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

Predstavništvo VTK BiH u TurskojDirector / Müdür: Tarik Šahman

TOBB Plaza, Esentepe, Harman Sokağı
No:8Şişli, İstanbul

+90 506 933 80 21

+387 33 56 62 39