Predstavnici VTK/STK BiH učestvovali na regionalnoj radionici u Beču

Na regionalnoj radionici „Javno-privatno partnerstvo s ciljem zadovoljavanja potreba za vještinama i stvaranja stručnog obrazovanja i osposobljavanja“, koju su organizirali ERI SEE i OeAD u Beču, a u okviru Saveza Zapadnog Balkana za učenje, učestvovali su direktorica Instituta za edukaciju VTK/STK BiH Elma Kovačević-Bajtal i stručni saradnik Instituta za edukaciju VTK/STK BiH Asim Kraković.
Radionica je organizirana u saradnji s Komorskim Investicionim forumom Zapadnog Balkana ( WB6 CIF), Austrijskom privrednom komorom (WKO) i Parlamentom Republike Austrije.
Cilj radionice je bio pružanje platforme za razmjenu iskustava o načinima razvijanja javno-privatnog partnerstva tokom procesa uvođenja dualnog i drugih oblika učenja zasnovanog na radu u VET sistemu na Zapadnom Balkanu od 2016. godine. Učesnici su sagledali perspektive razvoja učenja zasnovanog na radu (WBL) posebno u vezi sa načinom kako privući studente u VET, podizanje svijesti kompanije, osiguranje kvaliteta WBL-a i efikasnost zakonskog okvira.
Tokom boravka u Beču, predstavnici VTK/STK BiH sastali su se i s projekt menadžericom WIFI International Svetlanom Stojšić te je dogovorena saradnja u pružanju zajedničkih edukacija za kompanije-članice Komore.
WIFI International je odjel Instituta za ekonomsku promociju Privredne komore Austrije, koji je aktivan u pružanju edukacija austrijskim preduzećima i treninga međunarodnim partnerima.