Predstavnici VTK/STK BiH u posjeti kompaniji VERITAS AG

 

 

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić, zajedno s gđom Elmom Kovačević-Bajtal, direktoricom Instituta za edukaciju posjetio je kompaniju Veritas AG u Rajlovcu, gdje su razgovarali s direktorom Malikom Ramićem o aktuelnom stanju, planovima i izazovima s kojima se ova kompanija suočava, ali i cijela privreda uslijed novonastale situacije na globalnom planu.

Tom prilikom su obišli i proizvodni pogon, te se upoznali s proizvodima i dijelovima koje kompanija Veritas AG proizvodi. Direktor Ramić je ukazao na probleme s kojima se većina kompanija danas suočava, a to je odlazak radne snage, uz nadu da će se, kroz unapređenje saradnje s mašinskim fakultetom s ciljem obrazovanja i regrutovanja mlade radne snage, taj trend zaustaviti.

Tokom sastanka, predsjednik Egrlić je upoznao direktora Ramića s aktivnostima koje Komora poduzima u cilju podrške poslovanja svojih članica i kreiranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, te pozvao da učestvuju u pisanju stručnih članaka za izdavanje prvog naučnog časopisa InfokomScience.

Kompanija VERITAS AG osnovana je 2011. godine kao član PoppeVeritas grupe, koja postoji od 1849. godine i jedan je od globalnih lidera u sektoru gume, plastike i metala za automobilsku industriju. Sjedište koncerna PoppeVeritas je u Njemačkoj, s 14 proizvodnih pogona diljem svijeta s oko 5000 zaposlenih i prometom od približno 630 milijuna eura.

Poslovnica u Rajlovcu raspolaže sa šest zatvorenih hala površine od 14.000 m2, te zapošljava 370 kvalificiranih radnika.

Share This