Predstavnici VTK/STK BiH posjetili firmu Dizart Robotics

Predstavnici Sektora za edukaciju Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH Asim Kraković i Senad Hromić posjetili su kompaniju Dizart Robotics, koja je nedavno osnovala edukativni centar iz oblasti robotike.

Nakon 17 godina proizvodnje CNC mašina, firma Dizart CNC preimenovana je u Dizart Robotics. Demo centar firme počeo je s radom krajem prošle godine, a u njemu se nalaze roboti koji se prilagođavaju potrebama korisnika te je na različitim primjerima moguće vidjeti na koji način se može unaprijediti proizvodnja uz pomoć industrijskih robota. Kako je rekao direktor Dizart Roboticsa Jasmin Ahmić, krajem 2018. godine osnovana je i podružnica “Edukativna radionica Dizart” čiji je cilj stručno usavršavanje odraslih osoba kroz dva programa akreditovana od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.
Programi su:
• Stručno usavršavanje odraslih za zanimanje CNC tehničar/operater -u trajanju od 150 sati/3 mjeseca ( 2D crtanje i 3D modeliranje u programu SolidWorks, manuelno programiranje i osnove G koda, SolidCAM, te praktični rad na Dizart edukativnim CNC mašinama) i
• Stručno usavršavanje odraslih za zanimanje ROBOT operater/programer -u trajanju od 120 sati/3 mjeseca (vrste industrijskih robota i njihovu primjenu, praktična primjena robota i mogućnosti u praksi, načini kretanja robota i logičke funkcije, praktični rad na KUKA robotima i sl. )

Obuke su prilagođene svim nivoima znanja.