Predstavnici VTK/STK BiH i Privredne komore Srbije razgovarali o unaprjeđenju suradnje u oblasti izdavanja javnih dokumenata

U posjeti Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH boravili su predstavnici Privredne komore Srbije, odnosno rukovodioc Službe za izdavanje dokumenata i isprava za međunarodno poslovanje Aleksandra Skendžić te viši savjetnik u ovoj Službi Zorica Trajković.

Tijekom sastanka sa zamjenikom generalnog tajnika VTK/STK BiH Mirkom Boškovićem i direktorom Sektora za javna dokumenta VTK/STK BiH Božidarom Golužom razgovarano je o suradnji dvaju komora u ovoj oblasti.

Predstavnice Privredne komore Srbije su razgovarale i s uposlenicima Sektora za javna dokumenta VTKBiH, a zaključeno je da se u pogledu dokumenata, načina rada, kao i procedura koje se tiču izdavanja dokumenata iz oblasti vanjskotrgovinskog poslovanja može povući paralela između Sektora za javna dokumenta VTK/STK BiH i Službe za izdavanje dokumenata i isprava za međunarodno poslovanje Privredne komore Srbije.

Također su razmjenjena iskustva po pitanju detašmana, usporedbe postupka rada istih kod VTK/STK BiH i Privredne komore Srbije i mogućeg jedinstvenog pristupa kod suradnje sa Saveznom agencijom za rad u SR Njemačkoj.