Predstavnici VTK BiH učestvuju na poslovnom forumu Inicijative triju mora

 

 

Predsjednik i dopredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Nemanja Vasić i dr.sc. Vjekoslav Vuković učestvuju na poslovnom forumu u okviru samita država članica Inicijative tri mora koji se održava u Sloveniji u prisustvu lidera država srednje i istočne Europe.

Na ovogodišnjem skupu naglasak je na saradnji na projektima u zajedničkom interesu s ciljem podizanja nivoa energetske sigurnosti, čvršćeg transportnog i digitalnog povezivanja, te razvoja tržišta i socijalne kohezije u širem smislu.

Inicijativa tri mora je platforma osnovana 2015. godine koja okuplja 12 država članica Europske unije smještenih u srednjoj i istočnoj Europi, između tri mora: Jadranskog, Baltičkog i Crnog. Članice Inicijative su Austrija, Bugarska, Češka, Estonija, Hrvatska, Latvija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka i Slovenija, a cilj je jačanje regionalnog dijaloga i povezivanje zemalja na vertikali Sjever-Jug. Do sada su održana tri sastanka  i to u Dubrovniku 2016., Varšavi 2017. i  Bukureštu 2018. godine.

Share This