Direktor Agencije za promociju izvoza (BHEPA) Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Enes Ališković, savjetnica za izvoz Lejla Međedović i sekretar Asocijacije drvne industrije i šumarstva VTK BiH Selma Bašagić posjetili su kompaniju Dizart d.o.o. Sarajevo.

Kompanija Dizart, kako je istaknuto tokom posjete,  već duži niz godina proizvodi CNC mašine za drvnu industriju, industriju na bazi aluminija, industriju plastike, kao i za kompanije koje se bave reklamama. Dosadašnji rezultati proizvodnje i plasmana su pokazali da jedna domaća kompanija po kvalitetu i cijeni može konkurisati mnogo skupljim mašinama iz uvoza.

U posljednje vrijeme kompanija Dizart je u svojim prostorijama organizirala edukativni centar koji se pokazao veoma koristan za osobe koje žele da se obrazuju iz oblasti CNC obrade. Najveći broj polaznika bili su nezaposleni koji su već duži period evidentirani u Zavodu za zapošljavanje, a obuku su pohađali  i drugi zainteresirani kandidati. Obuka traje 3 mjeseca i nakon obuke dobije se certifikat, ukoliko kandidati s uspjehom savladaju potrebna znanja i vještine.

Vrhunac noviteta je robot koji stvara oblike za stolice na osnovu otpresaka, koje će se tapecirati, tako da se taj posao puno brže radi nego ručno. Kompanija Dizart također može da radi razne gravure na drvetu i plastici i svoje proizvode, osim za domaće tržište, dosta i izvozi. Za svaku pohvalu je entuzijazam i napredak koji je jedna domaća kompanija ostvarila vlastitim radom i zalaganjem.