Predstavnici Komore u posjeti firmi Aida Commerce

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković zajedno s Adelom Vukotić-Terek, Sekretarom asocijacije metalske i elektro industrije VTK i šefom kabineta Šejlom Delić posjetio je firmu Aida Commerce doo Sarajevo, gdje je s direktorom Edinom Džankovićem razgovarao o trenutnom poslovanju, planovima za budućnost, kao i aktualnim problemima s kojima se susreću.

Tijekom sastanka upoznao je menadžment firme s inicijativama koje je Komora uputila nadležnim institucijama u borbi protiv pandemije koronavirusa, kao i započetim projektom digitalizacije koja ima za cilj unaprijediti poslovanje bh privrednika.

Firma Aida Commerce d.o.o. od svog osnivanja 1988 god. bavi se reciklažom sekundarnih sirovina prvenstveno otpadnog željeza, aluminiuma, bakra, akumulatora. Od 2013 god. započela je djelatnost otkupa pet ambalaže, plastike, papira, najlona, kartona, kao i tretmana otpadnih i zauljenih voda. 2015 god. počeli su sa zbrinjavanjem opasnog i neopasnog otpada, kao i medicinskog otpada čime su proširili spektar djelatnosti, poboljšali uvjete poslovanja u korist njihovih klijenata. Pored navedenog bave se i prodajom crne metalurgije, građevinskog materijala, alata, reznih i brusnih materijala kao i opremom za zavarivanje.
Aida Commerce d.o.o svoje poslovanje, između ostalog, zasniva na ideji dobrog susjeda i Društva koje se odgovorno odnosi prema zaštiti okoliša i nastoji svoje radne aktivnosti provoditi uz najmanje moguće nepovoljne utjecaje na okoliš.

U narednom periodu Komora će organizirati edukaciju na temu Upravljanje otpadom i zaštitom okoliša sa fokusom na primjenu međunarodnih iskustava u navedenim oblastima.