Predstavnici Komore održali sastanak s bh.poslodavacima u Stuttgartu

Predstavnici Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i entitetskih gospodarskih komora su u prostorijama Generalnog konzulata BiH u Stuttgartu održali sastanak s predstavnicima bh. kompanija koje koriste detašmane u Saveznoj Republici Njemačkoj.

Sastanak je svojevrsna priprema za sutrašnji sastanak s predstavnicima Bundesagentur für Arbeit (Njemačke savezne agencije za rad) na kojem će se razgovarati o problematici detaširanih radnika i provođenju međudržavnog sporazuma između SR Njemačke i BiH koji tretira ovu oblast.

„Predstavnici kompanija su iznijeli svoje probleme, od kojih su najznačajniji vezivanje radnih dozvola za kompaniju i skraćenje rokova za dobijanje potrebne dokumentacije. Zaključeno je da će se tražiti od Savezne agencije za rad održavanje edukativnih seminara u prostorijama VTK BiH u Sarajevu, za tvrtke koje koriste detašmane u Njemačkoj,“ rekao je zamjenik generalnog tajnika VTK BiH Mirko Bošković. Istakao je veliki doprinos uposlenih u Generalnom konzulatu, posebno generalnog konzula dr. Begana Muhića u organizaciji ovih sastanaka, a s ciljem pojednostavljenja postupka izdavanja detašmana i otklanjanja brojnih otežavajućih okolnosti s kojima se susreću bh. gospodarstvenici u Njemačkoj.

Predstavnici kompanija su podržali napore Komore za poboljšanje poslovnog ambijenta i izrazile zadovoljstvo funkcioniranjem komorskog sistema u BiH. Na sastanku su Komoru predstavljali i zamjenik generalnog sekretara Momčilo Komljenović, direktor Sektora za javna dokumenta Božidar Goluža i stručni saradnik za detašmane Amra Redžepašić.