Predstavnici Komore na sastanku radne grupe za Studiju mjerenja prosječnog vremena carinjenja robe

 

 

U okviru projekta EU4trade, dana 8.-9.9.2022.godine, u Neumu je održan drugi sastanak radne grupe za Studiju mjerenja prosječnog vremena carinjenja robe (TRS). Cilj projekta, kojeg financira Europska unija, je poticanje BH trgovine poboljšanjem vanjskotrgovinske konkurentnosti zemlje, kao i jačanje kapaciteta u cilju unapređenja regulatornog i proceduralnog okvira za trgovinu roba i usluga.

Sastanku su prisustvali i predstavnici Vanjskotrgovinske komore BiH koji su imenovani Rješenjem direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, kao članovi radne grupe.

Dvodnevni sastanak rezultirao je formama upitnika za GP Rača, CI Sarajevo, GP Bijača i GP Gradiška, gdje će se sprovoditi anketiranje.

 

Share This