Predstavnici IRU-a u radnoj posjeti Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine

Predstavnici Međunarodne unije cestovnog prijevoza (IRU) sa sjedištem u Ženevi bili su u radnoj posjeti Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, s ciljem predstavljanja mogućnosti daljeg unaprjeđenja saradnje na uspostavljanju novih usluga i pojednostavljenja poslovanja u oblasti međunarodnog transporta.

Primjena savremenih tehnologija na međunarodnom transportnom tržištu postala je neminovnost, te je osiguranje pristupa platformama i alatima koje je kreirala i razvila ova globalna organizacija (IRU) itekako važno prijevoznicima prisutnim na međunarodnom transportnom tržištu.

Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dugogodišnji je član IRU-a i od 2010. godine predstavlja garantno udruženje za TIR sistem u Bosni i Hercegovini, što je jedan od osnova da novi projekti i savremena rješenja povezivanja i umrežavanja poslovnih partnera, te pristup novouspostavljenoj platformi za sistem tranzitnog postupka, budu podržani od strane IRU Inovacijskog fonda u Ženevi.