Predstavljeni podaci vanjskotrgovinske razmjene BiH sa svijetom za prvih šest mjeseci 2021.godine

U prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održana je konferencija za medije na kojoj su prezentirani osnovni pokazatelji vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine sa svijetom za prvih šest mjeseci 2021.godine u odnosu na isti period prošle godine, sa posebnim osvrtom na razmjenu Bosne i Hercegovine sa najznačajnijim trgovinskim partnerima.

Predstavnicima medija obratio se predsjednik VTK/STK BiH Ahmet Egrlić, te Amila Šehić i Belma Hasić iz Sektora za makroekonomski sistem VTK/STK BiH.

Prema podacima, ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene BiH u periodu januar-juni 2021. godine iznosio je 16.433.225.000 KM i povećan je za 23,62%, odnosno 3,14 mld KM u odnosu na isti period prethodne godine.
• Izvoz iz BiH iznosio je 6,7 mld KM i veći je za 30,53% odnosno 1,55 mld KM.
• Uvoz u BiH iznosio je 9,8 mld KM i veći je za 19,33% odnosno 1,58 mld KM.
• Ukupan saldo vanjskotrgovinske razmjene je povećan za 0,88 % i iznosi -3.124.666.000 KM.
• Pokrivenost uvoza izvozom je povećana za 9,39% i iznosi 68 %.
• Najznačajniji partneri u robnoj razmjeni su zemlje članice EU i CEFTA sporazuma
• Po obimu razmjene naš najznačajniji partner je Hrvatska, a suficit i dalje ostvarujemo sa Njemačkom i Austrijom
• Od zemalja CEFTA najveći obim razmjene ostvarujemo sa Srbijom, sa kojom je povećan ukupan obim razmjene
• Analizirajući sektorsku strukturu, evidentno je povećanje obima razmjene u svim sektorima privrede.
• Metalski sektor je zabilježio povećanje i izvoza i uvoza. U ukupnom izvozu iz BiH učestvuje sa blizu 40 %, a u uvozu 36%. Ovaj sektor ima najveće učešće u robnoj razmjeni BiH.
• Tekstilni sektor se oporavlja. Povećan je i izvoz i uvoz, a u robnoj razmjeni najviše učestvuju odjeća i obuća i njihovi dijelovi.
• Drvni sektor i dalje rezultira suficitom u robnoj razmjeni, a za prvo polugodište tekuće godine ostvaren je suficit u vrijednosti od 726 mil KM.
• Agroindustrijski i prehrambeni sektor učestvuje u robnoj razmjeni sa 12 %, te je u prvom polugodištu tekuće godine povećan i izvoz i uvoz.

STR BiH prvo polugodište 2021.godine

Prezentacija za 6 mjeseci 2021.godine

[wds id=”24″]