Predstavljeni podaci vanjskotrgovinske razmjene BiH sa svijetom za period I-IX 2019.

 

 

U prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni podaci vanjskotrgovnske razmjene Bosne i Hercegovine sa svijetom za period I – IX 2019. godine.

Prema podacima, izvoz iz BiH u prvih devet mjeseci 2019. godine iznosi 8,95 mld KM i smanjen je za 1,70%. Uvoz u BiH iznosio je 14,93 mld KM i povećan je za 2,29%.

Prema učešću u izvozu iz BiH i dalje je na prvom mjestu Evropska unija u koju se izveze 72,8% od ukupne vrijednosti izvoza, zatim CEFTA u koju izvezemo 15,9% od ukupne vrijednosti izvoza, dok se u ostale zemlje izveze 14,3% ukupnog izvoza. Kada je riječ o uvozu, od ukupnog BH uvoza 68% je iz EU, 15,2% iz CEFTA-e i 16,8% iz trećih, odnosno ostalih zemalja.

Najznačajnija zemlja po obimu trgovine iz Evropske unije je Hrvatska. Kada je riječ o CEFTA tržištu, BiH ostvaruje suficit sa svim zemljama pojedinačno iz CEFTA-e osim sa Srbijom, gdje je dostignuta pokrivenost uvoza izvozom od skoro 50%. Vanjskotrgovinska razmjena BiH sa potpisnicama Sporazuma EFTA-e nije značajnije promjenjena u odnosu na prošlu godinu, te se i dalje preko 90% trgovine obavlja sa Švajcarskom. Što se tiče  ostalih tržišta, najveći obim razmjene ostvaruje se sa Turskom, SAD-om, Kinom, Rusijom itd.

Vanjskotrgovinska razmjena BiH sa svijetom za period I-IX 2019

Share This