Predstavljeni podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni u sektoru peradarstva

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine podržala je Međunarodni kongres peradarstva/živinarstva, koji se održava se u Banja Luci od 10.-12. maja 2023. godine.
Na kongresu je, kao stručni rad, održana prezentacija pod nazivom „Vanjskotrgovinska razmjena za sektor peradarstva, analiza stanja (2016 – 2022.)“. Prezentaciju je održala Sekretar asocijacije za prehrambenu industriju pri VTK/STK BiH Tijana Muhamedagić, koja je istakla da je u analiziranom periodu zabilježen kontinuiran rast izvoza, što ovaj sektor čini jednim od najperspektivnijih sektora u domenu prehrambene industrije. Osim toga, bilježi se suficit u odnosu na uvoz. Ukoliko se posmatra samo 2022. godina, kazala je Muhamedagić, bilježi se izvoz od 110 miliona KM te uvoz od 54 miliona KM. Struktura izvoza proizvoda je pozitivna jer BiH izvozi više od 50% prerađevina, a uvozi meso za preradu. Osim prerađevina, u strukturi izvoza su i pileće meso 31%, jaja 2,2 % i živa perad 2%. Vodeće izvozno tržište je Srbija, a zatim slijede Kosovo*, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska i Slovenija. Proizvodi peradarskog sektora mogu se pronaći na tržištu EU, što je dokaz kvaliteta i konkurentnosti domaćih proizvođača. Proizvođači konzumnih jaja su u iščekivanju dobijanja dozvole za EU, koja bi mnogo značila za razvoj ove proizvodnje, istakla je Muhamedagić.