Predstavljena nova usluga za prijevoznike tereta

Dana 27.05.2019.godine, u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori BiH, održana je konferencija za medije kojom prilikom su prezentirane mogućnosti i prednosti korištenja elektronskih tranzitnih dokumenata tj.provoznih deklaracija pomoću kojih se obavlja prevoz carinske robe, ali i predstavljenje barijere koje onemogućavaju ponudu usluga šireg spektra na području BiH. Tu se prvenstveno misli na elektronske transportne dokumente, poput e-TIR karneta i e-CMR-a.

U BiH se ne mogu implementirati sve prednosti T-obrasca, jer u zemlji još nije uspostavljen “Novi kompjuterizovani tranzitni sistem” /NCTS/ koji je u nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Primjena Zakona o carinskoj politici u BiH podrazumijeva “carinu bez papira”, što znači da bi morao biti operativan digitalni-elektronski potpis u BiH, kako bi svi carinski dokumenti koji postoje u carinskim postupcima imali i pravnu snagu.

NCTS-Novi kompjuterizovani tranzitni sistem postoji u svim zemljama članicama EU, ali i u drugim zemljama koje su potpisnice međunarodnih ugovora EU tj. Konvencije o zajedničkom provoznom postupku, Konvencija o pojednostavljennju formalnosti u trgovini robom. Implementacijom NCTS-a u BiH svakako će donijeti mnoge prednosti i privredi u BiH, posebno u smislu pojednostavljenja carinskih procedura na granicama, a samim tim doprinijeti i bržem stizanju robe od početne do odredišne tačke.

Najveća prednost NCTS-a je mogućnost da se koristi elektronska razmjena poruka i podataka umjesto dosadašnje procedure prijavljivanja vozila i robe na svakoj granici. To će omogućiti da jednom podnijeta deklaracija isprati cijeli tok transporta, pri čemu će se znati u svakom trenutku gdje se roba nalazi.
Osim uštede vremena za sve korisnike NCTS je i velika ušteda novca, jer se radi o redukciji troškova provoza.

Kako je naglašeno i na samoj konferenciji, bh prijevoznici već uveliko koriste tranzitne deklaracije T obrazce izvan Bosne i Hercegovine, ali sada su u prilici da na jednostavniji i povoljniji način do njih dođu. Po čemu se deklaracija koju izdaje Komora razlikuje od deklaracija koje izdaju druga poduzeća?

Osnovna prednost i razlika je:
• elektronsko dostavljanje i razmjena podataka i dokumenata;
• izdavanje deklaracija 0-24 sati;
• bankarska garancija koja pokriva sve prijevoze po deklaracijama;
• minimalna mogućnost greške u deklaraciji obzirom na duplicirani sustav provjere;
• odgođeno plaćanje do 60 dana;
• izbjegavanje “crnih troškova” koje prijevoznik plaća na granici za deklaraciju i
• bez zadržavanja na granici da bi se uradila tranzitna deklaracija.