Predsjednik Vuković održao on-line predavanje studentima Sveučilišta u Mostaru

 

 

Danas je predsjednik Vanjskotrgovinske/Spolnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković, izvanredni profesor, održao on-line predavanje studentima Sveučilišta u Mostaru.  Predavanje predsjednika Vukovića bilo je na temu  uloge  i značaja Vanjskotrgovinske komore BiH u ekonomskom sustavu Bosne i Hercegovine, vanjskotrgovinskoj razmjeni, kao i posljedicama utjecaja pandemije na istu.

Za predavanje  je bio prijavljen 91 student ekonomskih znanosti iz cijele BiH pod vodstvom prof.dr.sc. Zdenka Klepića, redovitog profesora.

Profesor Klepić izrazio  je zahvalnost predsjedniku Vukoviću na odvojenom vremenu i uprličenom predavanju za koje je ocijenjeno da će pozitivno utjecati na unapređenje  znanja ali i boljeg razumjevanja ekonomije Bosne i Hercegovine. Također, studentima je ovo bila idealna prigoda da se detaljnije upoznaju i sa samom Vanjskotrgovinskom komorom i njenom značajnom ulogom u BiH, kako sa aspekta asocijacije gospodarstvenika čije interese zastupa, tako i partnerskog odnosa sa institucijama vlasti.