Predsjednik Vuković na sastanku sa ekonomskim savjetnikom Ambasade Republike Turske u BiH

 

 

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković razgovarao je danas sa ekonomskim savjetnikom u Ambasadi Republike Turske u Bosni i Hercegovini gđom. Sevgin Gungor na temu aktuelne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa COVID-19, kao i mogućnostima podrške bosanskohercegovačkim privrednicima.

Tokom sastanka predsjednik Vuković je goste upoznao sa svim aktivnostima koje je Komora realizovala u proteklom periodu posebno naglašavajući svakodnevne kontakte sa privrednicima na terenu s ciljem što boljeg sagledavanja problema sa kojima se susreću, a slijedom čega je nadležnim organima upućeno više od 40 inicijativa i prijedloga konkretnih rješenja za prevazilaženje poteškoća u poslovanju. Kako je istakao, misija Komore je da u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima, zajedno sa svim institucijama i organizacijama, uključujući i diplomatska predstavništva u Bosni i Hercegovini, pomogne privredi Bosne i Hercegovine da očuva poslovanje i radna mjesta, prvenstveno štiteći  zdravlje radnika.

Gđa. Gungor  se zahvalila i ujedno čestitala predsjedniku Vukoviću i Komori na angažmanu i spremnosti da u najtežim trenucima budu na terenu i pruže maksimalnu podršku privrednicima Bosne i Hercegovine, te je istakla da će Ambasada Republike Turske učiniti dodatni napor kako bi pomogla Komori u realizaciji započetih projekata usmjerenim na podršku i konkretnu pomoć bosanskohercegovačkim privrednim subjektima.

 

Share This