Predsjednik Vuković dobitnik plakete Sveučilišta u Mostaru

 

 

Potpisivanje Sporazuma o suradnji između Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i Sveučilišta u Mostaru rezultiralo je intenziviranjem zajedničkih aktivnosti od interesa za gospodarstvo i gospodarstvenike Bosne i Hercegovine slijedom čega je danas  predsjedniku dr.sc. Vjekoslav Vukoviću u Mostaru dodjeljena plaketa i priznanje Sveučilišta u Mostaru za angažman i doprinos u radu Sveučilišta.

Plaketu je uručio rektor prof. dr. sc. Zoran Tomić u znak zahvalnosti dr.sc. Vukoviću za njegov angažman i uložen napor na iniciranju i pokretanju zajedničkih  aktivnosti, ali i kao predavaču- izvanrednom profesoru koji daje značajan doprinos uspješnosti rada Sveučilišta. Predsjednik Vuković je iskazao zahvalu Sveučilištu na plaketi i istaknuo da će u fokusu predstojećih aktivnosti, koje su predviđene nedavno potpisanim Sporazumom o suradnji, biti podizanje kompetencija potrebnih za rad u uvjetima suvremenog gospodarskog poslovanja.

Sveučilište u Mostaru s deset fakulteta, jednom akademijom, te 12.000 studenata, postiglo je priznate europske standarde u visokom obrazovanju. Definiranim  strateškim  prioritetima i ciljevima, Sveučilište doprinosi jačanju kompetencije studenata i u stalnoj je interakciji s gospodarstvom i društvom. Prioriteti Sveučilišta su između ostalog,  nastava i njena kvaliteta, optimalna organizacija i poticanje znanstveno-istraživačkog rada, intenzivnija međunarodne suradnje, razmjene studenata i profesora, zajednički master studiji i međunarodni projekti. Novi trendovi i nove mogućnosti kao i stalne promjene poticaj su nastavnicima i suradnicima na još veći angažman u postizanju izvrsnosti. Ta izvrsnost rezultira novim istraživanjima, kvaliteti nastave, objavom znanstvenih radova u priznatim domaćim i međunarodnim časopisima kao i udžbenicima. Sveučilište u Mostaru je otvoreno za različitosti, dijalog, nove i konkurentne ideje, otvoreno je prema domaćim i međunarodnim partnerima, ali  i za druge mogućnosti na širem području znanosti i obrazovanja.

Share This