Predsjednik Egrlić u posjeti kompaniji Polimac

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić posjetio je kompaniju Polimac i tom prilikom sa direktorom Mehmedom Polimac i njegovim saradnicama razgovarao o aktuelnom stanju u kompaniji, kao i planiranim aktivnostima u narednom periodu.  Tokom sastanka učesnici su se osvrnuli na temu javno privatnog partnerstva zaključivši da je u Bosni Hercegovini potrebna afirmacija ovog načina udruživanja koje može doprinjeti unapređenju poslovanja bosanskohercegovačkih kompanija ali i ekonomskih prilika u zemlji uopšte. Razgovarano je i o neiskorištenim resursima Bosne i Hercegovine, te mogućnostima privlačenja stranih investicija. Tokom sastanka nametnula se i ideja formiranja udruženja ili asocijacije konsultanata pri Komori.

Govoreći o značaju javno privatnog partnerstva kao  oblika saradnje između javne vlasti i privatnih preduzeća, predsjednik Egrlić je istakao da je on izuzetno velik obzirom da su projekti realizovani kroz javno-privatno partnerstvo ekonomični, a da najviše koristi od njih imaju građani  koristeći usluge nastale realizacijom navedenih projekata. Kao primjer iz okruženja može se uzeti Republika Srbija koja je ovim vidom udruživanja ostvarila mnoge kapitalne projekte. Predsjednik Egrlić je podsjetio da je u BiH formiran projekat “Javno privatno partnerstvo” Ureda koordinatora za reformu javne uprave koji ima za cilj približavanje koncepta javno-privatnog partnerstva široj stručnoj javnosti  ali da je svakako neophodno stvoriti sve potrebne preduslove, uključujući i zakonski okvir kako bi javno privatno partnerstvo zaživilo u Bosni i Hercegovini.

Direktor Polimac se složio sa predsjednikom, te je iskoristio priliku upoznati ga sa kompanijom Polimac koja je osnovana  1996. godine od kad sarađuje s nizom različitih kompanija. Kako je istakao, svi zadaci i poslovi se izvršavaju na najvišem nivou koji u potpunosti zadovoljava klijente. Posebni su po tome što u radu s klijentima ne koriste pristup koji odgovara svima nego se svaki partner smatra jedinstvenim, te mu se u skladu sa identifikovanim potrebama daju posebne preporuke za njihovo rješavanje. Kompanija inače pruža profesionalne konsultantske usluge u oblastima energetike, građevinskog inženjerstva, transporta, telekomunikacija, vodosnabdijevanja, geodezije, fotogrametrije i zaštite okoline. U pitanju je jedna od rijetkih kompanija koja nudi savjetovanje u svim područjima poslovanja. Kvaliteti kompanije ogledaju se u njihovoj kompetentnosti, raznolikosti i kreativnosti  stručnjaka, te internih i eksternih savjetnika koji garantuju  profesionalnu podršku.

[wds id=”15″]