Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmet Egrlić obišao je u Stolcu elektranu „Bregava“ zajedno sa vlasnikom firme BLC doo g. Mirsadom Brzinom, koja se bavi djelatnostima za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije za elektroenergetski objekat fotonaponske elektrane „Bregava“ na lokalitetu “Pješivac”, Općina Stolac.

Fotonaponska elektrana ili sunčeva fotonaponska elektrana je fotonaponski sustav koji ima mrežni sustav, a to znači da proizvedenu električnu energiju predaje u elektroenergetski sustav, za razliku od samostalnog ili otočnog sustava u kojima proizvedenu električnu energiju najčešće skladištimo u baterije ili akumulatore.

Elektrane omogućuju izravnu pretvorbu sunčeve energije u električnu i predstavljaju jedan od najelegantnijih načina korištenja energije Sunca. Način rada fotonaponskog (FN) sustava zasniva se na fotonaponskom efektu.

[wds id=”8″]