Predsjednik Egrlić na sastanku sa delegacijom Kosova*

Delegacija Kosova* koju su predvodili zamjenica premijera Kosova* gđa. Redžepi Emilija i ministar regionalnog razvoja Kosova*, g. Damka Fikrim posjetila je danas Vanjskotrgovinsku/Spoljnotrgovinsku komoru Bosne i Hercegovine. Tom prilikom je održan sastanak predsjednika VTK/STK BiH g. Ahmeta Egrlića i kosovske delegacije na temu unapređenja saradnje dvije ekonomije.
Predsjednik Egrlić je prisutnima poželio dobrodošlicu, te ih upoznao sa aktivnostima i novim projektima Komore. Nakon toga je predstavio aktuelne pokazatelje vanjskotrgovinske razmjene između Kosova* i Bosne i Hercegovine, ističući kako prostora za unapređenje međusobne saradnje ima za obje ekonomije.
Istaknuto je da su se bh. proizvodi u velikoj mjeri vratili na police kosovskih supermarketa nakon uvedenih stopostotnih taksi za bh. proizvode od prije 3 godine, ali da i dalje postoji prostor za vraćanje nivoa vanjskotrgovinske razmjene na nivo prije uvođenja taksi na bh. proizvode. Navedeno je i da nemogućnost putovanja i trenutni vizni režim predstavljaju barijere višim oblicima zajedničke saradnje.
Predstavnici kosovske delegacije su se složili sa činjenicom da treba raditi na unapređenju vanjskotrgovinske razmjene kroz pojačano prisustvo bosanskohercegovačkih privrednika na sajmovima na Kosovu*, ali i organizaciju različitih Poslovnih foruma i susreta u Bosni i Hercegovini, kako bi se privrednici obje ekonomije upoznali sa raspoloživim potencijalima i mogućnostima saradnje, kao i ostvarili direktne kontakte.
Dogovoreno je da se u narednom periodu radi na organizaciji održavanja Poslovnog foruma u Bosni i Hercegovini, uz prisustvo velikog broja kosovskih proizvođača i distributera, čije održavanje je predviđeno za početak 2022. godine. Fokus navedenog foruma jeste povezivanje bosanskohercegovačkih i kosovskih privrednika u granama industrije, koje su interesantne za obje ekonomije, kao i privlačenje stranih investitora što će rezultirati višim stepenom zajedničke saradnje.

[wds id=”64″]