Predsjedavanje CEFTA Sporazumom i strukturama- Poslovna zajednica BiH traži ubrzanje svih procesa

 

 

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac zajedno sa predstavnicima Ministarstva i Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine učestvovao je danas na panel diskusiji organizovanoj u Briselu povodom zvaničnog preuzimanja predsjedavanja Bosne i Hercegovine CEFTA Sporazumom i strukturama.

Organizatori panela su CEFTA Sekretarijat, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Spoljnotrgovinska komora BiH, a isti je organizovan s ciljem predstavljanja prioriteta BiH tokom jednogodišnjeg predsjedavanj koje je BiH u januaru preuzela od Albanije.

Prema rječima ministra Košarca, osnova predsjedavanja BiH biće provođenje CEFTA Sporazuma i njegovih dodatnih protokola, te Višegodišnji akcioni plan za regionalno ekonomsko područje, iz kojeg proizilaze prioriteti predsjedavanja BiH. Utvrđeno je šest ključnih prioriteta i to slobodno kretanje roba, uklanjanje prepreka za trgovinu robom, slobodna trgovina uslugama, slobodni protok ulaganja, te zaključivanje dodatnog protokola o rješavanju sporova i institucionalni razvoj CEFTA tijela. Kako je istakao, CEFTA Sporazum je dio šireg procesa čiji je cilj brža integracija zemalja Zapadnog Balkana u EU. Dosljedno provođenje odredaba ovog sporazuma stvara mogućnost za brži napredak BiH u procesu evropskih integracija, što je glavni spoljnopolitički cilj ove zemlje.

Predstavljajući poslovnu zajednicu Bosne i Hercegovina, ali i poslovnu zajednicu zapadnobalkanske šestorke, direktor Sektora privrede STK BiH Ognjenka Lalović naglasila je da je liberalizacija tržišta putem CEFTA-e predstavljala kako prednost tako i opterećenje za ekonomije Regiona. Evidentno je da je u dosadašnjoj primjeni CEFTA Sporazuma došlo do pomaka u intra regionalnoj trgovini, ali uprkos tome poslovna zajednica traži, prvenstveno od Evropske komisije, da učini veće napore kako bi se otkočio slobodan protok roba čiji je princip u prošloj godini narušen iz svima poznatih razloga. Poslovna zajednica takođe insistira na ubrzanju svih procesa obzirom da je vrijeme od krucijalne važnosti, a što se posebno odnosi na punu primjenu Dodatnih protokola 5 i 6 i iznalaženje mehanizama za rješavanja sporova tj. barijera. Cilj Sporazuma nije da se barijere evidentiraju niti da njihovo bilateralno rješavanje traje predugo, kao sto je to trenutno slučaj. Značajna pažnja iz ugla poslovne zajednice treba u budućnosti biti usmjerena ka uslugama koje su od velike važnosti za napredak regiona, te digitalizaciju usluga svih CEFTA struktura.  Takođe, posebno je naglašena neophodnost sistemskog dijaloga sa poslovnom zajednicom, a što je BiH i stavila u prioritete.

G. Emir Đikić, direktor CEFTA Sekretarijata koji je ujedno i organizator događaja, posebno je naglasio neophodnost uključivanja poslovne zajednice u realizaciju svih zadataka.

Evropska komisija je kao jedan od učesnika panela izrazila nadu da će zadati prioriteti i ciljevi biti ostvareni, te je data puna podrška svim relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini za realizaciju istih.

Share This