Prednosti alternativnih načina rješavanja sporova

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizirali su za poslovnu zajednicu informativno predavanje o alternativnim načinima rješavanja sporova s ciljem podizanja svijesti o prednostima arbitraže, medijacije i sudske nagodbe u odnosu na redovan sudski postupak.

Na predavanju, održanom danas u hotelu Hollywood u Sarajevu, u prisustvu predstavnika kompanija i institucija, obratio se i dopredsjednik Komore dr.sc. Vjekoslav Vuković i tom prilikom kazao, između ostalog, da arbitraža, kao jedan od alternativnih načina rješavanja sporova, u svijetu globalizacije, investiranja u svjetskim razmjerama, ubrzanog života, a time i potrebe za brzim donošenjem odluka, postaje sve primamljivija poslovnoj zajednici kao način rješavanja sporova.
– Bosna i Hercegovina, što i sami znate, nema poseban Zakon o arbitraži, već je arbitražno rješavanje sporova regulirano Zakonima o parničnom postupku, entitetskim i Brčko distrikta BiH. Naša zemlja je u procesu prilagođavanja svog privrednog i pravnog sustava sustavima EU, što podrazumijeva nove privredne odnose i pritisak, odnosno utjecaj svjetskog privrednog sistema, koji sve više zahtjeva primjenu alternativnih načina rješavanja sporova, posebno arbitraže. To se posebno odnosi na investicione projekte, koncesije, tržište električne energije, financije, korporativno poslovanje- kazao je Vuković i dodao da su redovni sudovi preopterećeni predmetima i da bi Arbitražni sud mogao preuzimati veći broj privrednih sporova.
– Iskustva kako zemalja u okruženju, tako i većine europskih zemalja, pokazuju da su institucionalne arbitraže formirane pri komorama, prije svega, jeftinije za stranke. Smatram, a to nam dokazuje i svjetska praksa i naša, ne tako velika, da arbitraža kao način rješavanja sporova, posebno institucionalna arbitraža, i redovni sudovi mogu egzistirati i imati i jako dobre odnose i suradnju uz međusobno uvažavanje. Svaki od njih ima svoje mjesto i ulogu u sustavu- pojasnio je Vuković.

Sudionici ovog informativnog predavanja su kroz prikaz navedenih alternativnih načina rješavanja sporova, te instituta mirnog rješavanja spora sudskom nagodbom, dobili sveobuhvatne informacije u pogledu prednosti u odnosu na dužinu i troškove postupka, te benefite koje rješavanje sporova ovim putem najčešće ima u smislu nastavljanja narušenih poslovnih odnosa.

Predavanje je realizirano uz financijsku podršku Europske unije, kroz Projekt „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana – IPA 2017“.