Arbitražni sud pri VTK/STK BiH

Arbitraža, kao jedan od alternativnih načina rješavanja sporova, u svijetu globalizacije, investiranja u svjetskim razmjerima, ubrzanog života a time i potrebe za brzim donošenjem odluka, postaje sve primamljivija poslovnoj zajednici kao siguran, brz i učinkovit način rješavanja sporova.

Prednosti arbitraže u odnosu na redovne sudove: štedi vrijeme (traje kraće), materijalna sredstva (ukupni troškovi su niži), postupak je u principu jednostupanjski – presuda arbitraže je pravomoćna i izvršna.

Arbitražni sud pri Vanjskotrgovinskoj komori BiH je stalna, institucionalna arbitraža, sa organizacionom strukturom, tehničkim uvjetima (prostorije, administracija) i pravilima postupka, koja, s elementom inozemnosti, egzistira još od 1998. godine. Naime, Zakonom o Privrednoj komori Bosne i Hercegovine, a kasnije Zakonom o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine utvrđeno je da se (član 20.) pri Komori organizira Arbitražni sud pred koji privredni subjekti mogu iznositi međusobne sporove u skladu sa zakonom, radi sporazumnog rješavanja tih sporova, posredovanjem ili odlučivanjem o tim sporovima, ako stranke ugovore nadležnost ovog suda.
Nadležnost ove arbitraže, kao i bilo koje druge, uvjetovana je voljom, odnosno sporazumom stranaka.
Detaljnije odredbe o organizaciji, ustrojstvu, načinu rada, itd. uređene su Pravilnikom o organizaciji i radu arbitražnog suda iz 2003. godine. Navedeni Pravilnik objavljen je u Službenom glasniku BiH broj: 39/03 od 19.12.2003. godine.

Dokumenti

Kontakt:

Belma Šabić- Selimović
Stručni saradnik za radne odnose
Sekretar Arbitražnog suda
Tel: 033 566 274
Kako Vam možemo pomoci?

Kontaktirajte nas ako imate bilo kakvih pitanja.

 • U VTK/STK BiH bit će osposobljena sudnica Arbitražnog suda

  Predsjednik Vanjskotrgovinske/spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković i potpredsjednici dr.sc. Vjekoslav Vuković i Ahmet Egrlić na sastanku sa nedavno imenovanim članovima Predsjedništva Arbitražnog suda pri VTK/STK BiH razgovarali su o budućem funkcioniranju Suda, zakonodavstvu koje regulira ovu oblast i edukaciji privrednika te osposobljavanju prostorija ovog suda. Dogovoreno je da će u prostorijama Komore biti

  2023-05-11
 • Imenovani članovi Predsjedništva Arbitražnog suda pri VTK/STK BiH

  Predsjednik Vanjskotrgovinske/spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, u dogovoru s potpredsjednicima, donio je Odluku o imenovanju Predsjedništva Arbitražnog suda pri VTK/STK BiH. Prema ovoj Odluci, na mandat od četiri godine, u Predsjedništvo Arbitražnog suda imenuju se : akademik prof. dr Vitomir Popović, prof. dr. sc. Mile Lasić i prof. dr. sc. Abedin Bikić. Članovi Predsjedništva rotiraju

  2023-05-03
 • Poziv za webinar Sprovođenje zakona o konkurenciji: arbitraža, standard dokaza, prioriteti sprovođenja

  Projektni tim Jean Monnet Centra izvrsnosti Jugoistočne Evrope, s Pravnog fakulteta iz Osijeka, organizuje webinar o temi „Competition Law Enforcement: Arbitration, Standard of Proof, Enforcement Priorities/ Sprovođenje zakona o konkurenciji: arbitraža, standard dokaza, prioriteti sprovođenja“, u srijedu 19.4.2023. godine, u periodu od 12.00-19.00 sati. Tema prvog dijela webinara je „Enforcement Controversies-kontroverze o provedbi“, a tema

  2023-04-12
 • Prednosti alternativnih načina rješavanja sporova

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizirali su za poslovnu zajednicu informativno predavanje o alternativnim načinima rješavanja sporova s ciljem podizanja svijesti o prednostima arbitraže, medijacije i sudske nagodbe u odnosu na redovan sudski postupak. Na predavanju, održanom danas u hotelu Hollywood u

  2022-11-29