Praktični vodič – Program poslovne etike i poštovanja standarda u oblasti borbe protiv korupcije za preduzeća

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine koristi priliku da informira bh. poslovnu zajednicu da je Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), uz podršku i pomoć Programskog ureda UNODC-a u BiH, osigurala zvanični prijevod dokumenta „Program poslovne etike i poštovanja standarda u oblasti borbe protiv korupcije za preduzeća: Praktični vodič“.

Vodič, koji možete preuzeti u prilogu ove informacije, kreirao je Ured za droge i kriminal Ujedinjenih nacija (UNODC) u nastojanju da se osigura veća efikasnost u provođenju antikorupcijskih mjera u privatnom sektoru. Prijevod pomenutnog dokumenta potreban je u kontekstu osiguranja što veće sinergije u sektorskoj orijentaciji, a kada je u pitanju razvoj i implementacija politika borbe protiv korupcije u BiH.

Akcenat je stavljen na usklađivanje privatnog sektora sa međunarodno usvojenim standardima kako bi se povećala tržišna prednost u poslovanju domaćih kompanija i izbjegle najčešće greške u poslovnoj praksi, zbog kojih Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), te ostale finansijske institucije sve učestalije izriču sankcije poslovnim subjektima u Bosni i Hercegovini.

Vodič nudi praktična razmatranja o različitim koracima koje kompanije mogu poduzeti kako bi spriječile korupciju u svom radu, uspostavljanjem djelotvornog programa poslovne etike i poštovanja standarda u oblasti borbe protiv korupcije.

Share This