Pozivi

[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion active_section=”1”][vc_tta_section title=”Poziv za dostavljanje ponude za nabavku i isporuku licenci ” tab_id=”1669629089791-7adb6acf-5c8c”][vc_btn title=”Poziv za dostavljanje ponude za nabavku i isporuku licenci ” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-folder-open” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F11%2Fpoziv-za-dostavljanje-ponude-za-nabavku-i-isporuku-licenci.pdf|target:_blank”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziv za dostavljanje ponude za uslugu dizajniranja, izgradnje, opremanja, transport, montaže i demontaže kolektivnog štanda za bh. izlagače na sajmu vina i alkoholnih pića ProWein 2024.” tab_id=”1700147502321-879bb90b-652e”][vc_btn title=”Poziv za dostavljanje ponude za uslugu dizajniranja, izgradnje, opremanja, transport, montaže i demontaže kolektivnog štanda za bh. izlagače na sajmu Prowein 2024.” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-folder-open” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F11%2FPoziv_ponude_stand_ProWine_2024_.pdf|target:_blank”][vc_btn title=”Technical Guidelines” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”far fa-file-alt” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F11%2FTechnical-Guidlines.pdf|target:_blank”][vc_btn title=”Skica štanda” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”far fa-images” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F11%2FSkica-standa.pdf|target:_blank”][vc_btn title=”Plan hale” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-image” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F11%2FPlan-hale.pdf|target:_blank”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziva za nabavku/isporuku guma za službena vozila VTKBiH/STKBiH” tab_id=”1699356056931-3d65eba8-ab3d”][vc_btn title=”Poziva za nabavku/isporuku guma za službena vozila VTKBiH/STKBiH” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-hands-helping” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F10%2F01_5_12_4_1037_23_Poziv_-za_dostavljanje-ponude_gume_zimske_scan_.pdf|target:_blank”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziv za dostavljanje ponuda za licence i usluge” tab_id=”1698227267407-c5b05ebf-b1eb”][vc_btn title=”Poziv za dostavljanje ponuda za licence i usluge” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-hands-helping” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F09%2FPoziv_dost_ponude_za_licence_i_usluge_.pdf|target:_blank”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziv za dostavljanje pisma namjere za osiguranje imovine i osoba Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine” tab_id=”1695647633214-e25163be-af7b”][vc_btn title=”Poziv za dostavljanje pisma namjere za osiguranje imovine i osoba Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-hands-helping” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F09%2FPoziv_za_dost_pisma_namjere_osig_imov_i_osoba_.pdf|target:_blank”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziv za dostavljanje ponuda za isporuku i montažu kancelarijskog namještaja za kancelariju VTKBiH/STKBiH u Banja Luci” tab_id=”1695214063598-b3bdff0f-7e9e”][vc_btn title=”Poziv za dostavljanje ponuda za isporuku i montažu kancelarijskog namještaja za kancelariju VTKBiH/STKBiH u Banja Luci” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-hands-helping” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F08%2FPoziv_ponude_kanc_namj_kanc_VTBiH_BL.pdf|target:_blank”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziv za dostavljanje ponude za pružanje usluga održavanja higijene poslovnih prostorija Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, kancelarija u Banja Luci” tab_id=”1690889682382-99940524-2c47”][vc_btn title=”Poziv za dostavljanje ponude za pružanje usluga održavanja higijene poslovnih prostorija Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, kancelarija u Banja Luci” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-hands-helping” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F07%2Fpunda_bl.pdf|target:_blank”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziv za dostavljanje ponude za uslugu dizajniranja, izgradnje, opremanja, transport,montaže i demontaže kolektivnog štanda za bh. izlagače na sajmu A+A 2023 Dizeldorf-Njemačka” tab_id=”1688641656403-cc74c662-ae28”][vc_btn title=”Poziv za dostavljanje ponude za uslugu dizajniranja, izgradnje, opremanja, transport,montaže i demontaže kolektivnog štanda za bh. izlagače na sajmu A+A 2023 Dizeldorf-Njemačka” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-hands-helping” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F06%2Fpoziv_dizeldorf.pdf|target:_blank”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziva za dostavljanje ponudu za isporuku i ugradnju novog lifta i okna kao i demontažu postojećeg lifta sa oknom” tab_id=”1686056420405-8de3eacc-9aae”][vc_btn title=”Poziva za dostavljanje ponudu za isporuku i ugradnju novog lifta i okna kao i demontažu postojećeg lifta sa oknom” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-signature” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F06%2Fpoziv_lift.pdf|target:_blank”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu dizajniranja, izgradnje, opremanja, transport, montaže i demontaže kolektivnog štanda za bh. izlagače na sajmu ANUGA FINE fOOD 2023.” tab_id=”1685703712120-32962ba3-8f6f”][vc_btn title=”Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu dizajniranja, izgradnje, opremanja, transport, montaže i demontaže kolektivnog štanda za bh. izlagače na sajmu ANUGA FINE fOOD 2023.” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-signature” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F05%2Fanuga_23_poziv.pdf|target:_blank”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziv za dostavljanje ponude za najam tehničke opreme i podrške u sklopu događaja “1.bh. međunarodna konferencija logistike“” tab_id=”1685537232605-fd123c78-1443”][vc_btn title=”Poziv za dostavljanje ponude za najam tehničke opreme i podrške u sklopu događaja “1.bh. međunarodna konferencija logistike“” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-signature” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F05%2FPoziv_za_dost_ponude_tehn_org_medj_konf_logistika.pdf”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziv za nabavku/isporuku guma za službena vozila VTKBiH/STKBiH” tab_id=”1685339305732-823c935c-0057”][vc_btn title=”Poziv za nabavku/isporuku guma za službena vozila VTKBiH/STKBiH” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-signature” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F04%2FPoziv_za_dost_pon_gume_.pdf”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziv za dostavljanje ponude za nabavku i isporuku licenci” tab_id=”1682660287574-6dfbdedd-7ac4”][vc_btn title=”Zahtjev/ poziv za dostavljanje ponude za nabavku i isporuku licenci” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-signature” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F04%2FPoziv_dost_pon_licence_.pdf”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziv za dostavljanje ponude za uslugu izgradnje, opremanja, transporta, montaže i demontaže štanda VTKBiH na Sajmu gospodarstva Mostar 2023.” tab_id=”1685538379170-334392fa-abd9”][vc_btn title=”Poziv za dostavljanje ponude za uslugu izgradnje, opremanja, transporta, montaže i demontaže štanda VTKBiH na Sajmu gospodarstva Mostar 2023.” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2Fpoziv_most.pdf”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziv kompanijama za dostavljanje ponude za servis i zamjenu/isporuku baterija za dva UPS-a” tab_id=”1685538380761-cc971fa5-4a6f”][vc_btn title=”Poziv kompanijama za dostavljanje ponude za servis i zamjenu/isporuku baterija za dva UPS-a 5PX3000R” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-signature” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F11%2F1781_001.pdf”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Poziv bh. kompanijama za učešće u projektu „EXPO-DIGIT – Podrška bh. kompanijama u internacionalizaciji i digitalizaciji”” tab_id=”1685538526826-052c2f6e-8796”][vc_btn title=”Poziv za dostavljanje ponude za uslugu dizajniranja, izgradnje, opremanja, transport, montaže i demontaže kolektivnog štanda za bh. izlagače na sajmu vina i alkoholnih pića ProWein 2023.” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-signature” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2FPoziv-za-bh.-kompanije_Projekat-EXPODigit.pdf”][vc_btn title=”Prijavni obrazac za učešće u projektu” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”far fa-folder” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2FPrilog-1_Prijavni-obrazac.doc”][vc_btn title=”Prihvatljive šifre djelatnosti za kompanije koje sudjeluju u projektu” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-book” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2FPrilog-2_Prihvatljive-sifre-djelatnosti.doc”][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”EXPO-DIGIT – Podrška bh. kompanijama u internacionalizaciji i digitalizaciji” tab_id=”1685538577500-7543c435-8b4f”][vc_btn title=”Pozivno pismo” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-file-signature” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2FPozivno-pismo-digitalni-marketing-FINAL.pdf”][vc_btn title=”Projektni zadatak za konsultantske usluge u oblasti digitalnog marketinga i usluga izrade web-stranica za kompanije iz sektora drvoprerade i metaloprerade u Bosni i Hercegovini” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”far fa-folder” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2FProjektni-zadatak-digitani-marketing-FINAL.pdf”][vc_btn title=”Organizacija i metodologija” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-book” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2FAnnex-II-Organisation-and-Methodology-3.doc”][vc_btn title=”Obrazac za finansijsku ponudu” style=”flat” shape=”square” color=”theme_style_3” align=”left” i_icon_fontawesome=”fas fa-book” button_block=”true” add_icon=”true” link=”url:https%3A%2F%2Fkomorabih.ba%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2FAnnex-III-Financial-offer-form-1.doc”][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]