Poziv za seminare u Banjoj Luci i Mostaru „Upravljanje ljudskim resursima-inovativni evropski modeli“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK/STK BiH) organizira i poziva bh. poslovnu zajednicu na seminar „Upravljanje ljudskim resursima-inovativni evropski modeli“, koji će  biti održan u dva termina:

  1. Banja Luka, 27.3.2023. godine, prostorije VTK/STK BiH (poslovni centar Krajina),  u periodu od 9.00-17.00 sati, ulica Vidovdanska 2B,V sprat, poziv Banja Luka
  2. Mostar,  5.4.2023. godine, u prostorijama Privredne/ Gospodarske komore Federacije BiH, u periodu od 9.00-17.00 sati, ulica Kneza Domagoja broj 12. poziv Mostar

Pitanje upravljanja ljudskim resursima u kompanijama ili organizacijama, kao centralno organizacijsko-kadrovsko pitanje predstavlja oblast menadžmenta koja tehnikom upravljanja kadrovskim kapacitetima osigurava i garantira ostvarenje poslovnih ciljeva. Ljudi u kompaniji ili organizaciji predstavljaju osnovni faktor procesa rada te se zbog toga funkcije upravljanja ljudskim resursima smatraju dominatnim, a u osnovi se trebaju  prilagoditi specifičnostima kompanije ili organizacije.

U budućim procesima jedinstvenog ekonomskog prostora u Evropskoj uniji, potrebno je izgraditi jasan i inovativno oblikovan poslovni identitet i poslovni imidž  kompanije ili ustanove, za što je glavni preduvjet na složenom EU tržištu- efikasno i uspješno upravljanje ljudskim resursima primjenjujući evropske (napredne) modele, stvarajući pri tome  jedan od osnova za razvoj evropskog poslovnog identiteta na domaćem tržištu.

Seminar je namijenjen  direktorima, poduzetnicima, menadžerima svih nivoa, menadžerima i uposlenicima u službama za ljudske resurse i svima onima koji žele unaprijediti svoja znanja u oblasti primjene inovativnih metoda upravljanja ljudskim resursima.

Predavač na seminaru je Jasmin Hasančević – direktor ICC / International creativity company, s 22 godine iskustva u oblasti korporativnog upravljanja, više od 600 održanih ličnih seminara i radionica u BiH i inostranstvu, tri EU certifikata (slovenački, austrijski i francuski) za Upravljanje ljudskim resursima i Komercijalne vještine, radio na razvoju nekoliko evropskih brendova, sa timom ICC izvedeno preko 1000 edukacija, radionica i seminara u domenima komercijalnog, finansijskog, zdravstvenog i realnog sektora, te organizacija i ustanova.

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 100,00 KM+PDV.

U cijenu kotizacije je uključeno:

  • Predavanja/edukacija (1 dan)
  • Elektronske prezentacije/materijali predavača
  • Certifikat Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH
  • Kafe pauza

Molimo Vas da, ukoliko ste zainteresirani za učešće na seminaru u Banjoj Luci, se prijavite popunjavanjem   BANJA LUKA on line  prijavnog obrasca najkasnije do 23.3.2023. godine do 16.00 sati.

Ukoliko ste zainteresirani za učešće na seminaru u Mostaru, prijavite se popunjavanjem   MOSTAR on line   prijavnog obrasca najkasnije do 3.4.2023. godine do 16.00 sati.

Nakon prijave, neophodne informacije za uplatu kotizacije bit će  dostavljene svim prijavljenim učesnicima. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033/566-206 i 033/566 200  ili na mail: asim.krakovic@komorabih.ba.

Share This