Poziv za učešće u „Školi za arbitražno rješavanje sporova“

 

 

Vanjskotrgovinska komora BiH/Arbitražni sud u suradnji s Udruženjem ARBITRI, organizira trodnevnu online edukaciju „Škola za arbitražno rješavanje sporova“, koja će se preko Zoom aplikacije/platforme održati 09.04., 16.04. i 23.04.2021. godine.
U okviru edukacije biće prezentirane sljedeće teme:
• Uvod: Arbitražno rješavanje sporova u BiH
• Modul I: Zakonski okvir, praksa i proces pred Arbitražnim sudom VTK
• Modul II: Arbitražni ugovor i nadležnost arbitraže
• Modul III: Vođenje postupka, ovlaštenje arbitražnog tribunala, donošenje procesnih odluka
• Modul IV: Dokazni postupak
• Modul V: Donošenje i pisanje arbitražne odluke & Pravila rada ICC-a

Za učešće na webinaru je predviđena kotizacija u iznosu od 250,00 KM + PDV.
U cijenu kotizacije je uključeno:
• Edukacija u skladu sa nastavnim planom i programom (12 školskih sati/3 dana)
• Elektronske prezentacije/materijali
• Certifikat VTK BiH

Prijava učešća se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 05.04.2021. godine do 12:00 sati.

Više informacija o predavačima, sadržaju/temama i satnici možete pronaći u Pozivnom pismu & Programu u prilogu ili kontaktirati brojeve telefona 033/566-204 i 033/566-200.

PRILOG:
Pozivno pismo i Program

Share This