Poziv za učešće u preduzetničkom programu za žene “PoWEr+”

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obaviještena je da Fondacija 787 u periodu od septembra 2019. do maja 2020. godine realizuje program „PoWEr+“.

Ovaj program je namijenjen ženama (od 20 do 55 godina) iz cijele Bosne i Hercegovine, koje imaju poslovnu ideju ili su tek registrovale vlastiti biznis.

Program počinje četverodnevnim treningom koji se održava od 26. do 29. septembra 2019. godine u Sarajevu i za cilj ima unapređenje znanja i vještina učesnica, razmjene dobrih praksi, te mentoring u procesu razvoja poslovne ideje u uspješan biznis.

Ovim devetomjesečnim programom želi se promovisati i ukazati na neiskorišteni potencijal ženskog preduzetništva, a sve sa ciljem ohrabrivanja žena u BiH da započnu vlastiti biznis. Isto tako, program će omogućiti učesnicama da uspostave dragocjenu mrežu profesionalnih kontakata, koji mogu u budućnosti podržati njihove preduzetničke aktivnosti.

Ukoliko želite postati dijelom „PoWEr+“ programa, potrebno je da dostavite prijavu u elektronskoj formi na email adresu Fondacije 787 info@fondacija787.ba sa naznakom „PoWEr+ prijava“ najkasnije do 12.09.2019. godine.

Prijava treba sadržavati:

– Curriculum Vitae

– Kratko obrazloženje motiva za pokretanje biznisa (do 300 riječi)

– Kratko obrazloženje poslovne ideje (do 150 riječi)

Organizator pokriva troškove prevoza i smještaja učesnica Programa.