Poziv za učešće u posebnom programu za sektor namještaja i poslovnu posjetu sajmovima u Turskoj

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obaviještena od Ambasade Republike Turske u Sarajevu da će se u Turskoj krajem mjeseca marta održati kupovna misija za proizvode iz sektora namještaja a u prvoj polovini aprila pet sajmova.

Kupovna misija za proizvode iz sektora namještaja održat će se od 26. do 28. marta 2020. godine. Program će pružiti priliku, kako se navodi u dopisu Ambasade, za više od 300 izvoznih kompanija da izlože svoje proizvode i ostvare B2B susrete. U ovog događaja biće izložen: moderni namještaj, tapacirani namještaj, kreveti, stolovi, stolice, namještaj za javne površine, dječje sobe, kancelarijski namještaj, kućni namještaj, prateća oprema za namještaj, šumski proizvodi, drvna tehnologija i proizvodi te dizajnirani namještaj.  Učesnicima ovog programa (po jedan predstavnik kompanije) biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom (4 noći) i avionska karta.

U okviru pet sajmova (pregled sajmova i rokovi za prijave u prilogu), biće organizirani  Bayer Mission Programi tokom kojih će biti organizirani brifing za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima. Učesnicima (po jedan predstavnik iz svake kompanije) gore pomenutog Programa biće plaćeni troškovi smještaja s doručkom. U programu za sajam ICSG 2020  mogu učestvovati i predstavnici asocijacija i institucija. Učesnicima ovog programa (po jedan predstavnik kompanije) biće plaćeni troškovi smještaja

Učesnici programa obavezni su poznavati jedan od tri strana jezika, engleski, njemački ili francuski, te poznavati rad na računaru. Također, učesnici programa trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje o kupovini.

Kompanije zainteresirane za učešće na nekom od sajmova i Bayer Mission programa mogu popunjen prijavni obrazac iz priloga dostaviti Uredu ekonomskog savjetnika Ambasade Republike Turske u Sarajevu putem e-maila [email protected] ili faksa broj: 033/208 562, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore navedenom programu.

Sajmovi- Republika Turska

Aplikacioni formular