Poziv za učešće u međunarodnom programu obuke Lab Innova 2023

Agencija za promociju u inostranstvu i internacionalizaciju italijanskih preduzeća i Ambasada Republike Italije u saradnji s Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine, poziva sve zainteresovane da učestvuju u međunarodnom programu obuke “Lab Innova 2023” namijenjen privatnom sektoru.
Program obuke je namijenjen menadžerima, osobama zaposlenim u odjelima za vanjsku trgovinu, te osobama iz odjela za marketing i komunikaciju bosanskohercegovačkih kompanija iz poljoprivredno-prehrambenog i agroindustrijskog sektora, kao i predstavnicima sektorskih udruženja.
Cilj programa “Lab Innova 2023”, je da učesnici povećaju svoje tehničke i menadžerske vještine, dobiju nove alate i praktične primjere, kako bi prevazišli izazove internacionalizacije i unaprijedili svoju konkurentnost i izvozne kapacitete, razviju pristup tržištima EU te razviju poslovna partnerstva s italijanskim kompanijama.

Program obuke će biti organizovan u Bosni i Hercegovini i Italiji i biti će implementovan u tri faze:

1. Preliminarna selekcija učesnika, dobivanjem pozivnog pisma i popunjavanjem online formulara;
2.Kurs stručnog usavršavanja u trajanju od 3 dana (Sarajevo, 24-26. maj/svibanj 2023) u prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH – Branislava Đurđeva br. 10 Sarajevo, koji će biti vođen od strane eksperata za međunarodni marketing i tehničko-operativne vještine sa Faculty ICE;
Kurs će biti održan na engleskom jeziku uz obezbijeđen simultani prevod na BHS jezik
Po završetku trodnevne obuke, svi učesnici će dobiti certifikat o prisustvu.
3. Studijsko putovanje u Italiju (22-27. oktobar/listopad 2023), koje će obuhvatiti posjetu poljoprivredno prehrambenom klasteru Regije Emilia-Romagna, posjetu sajmu mašina i tehnologije u prehrambenom sektoru Cibus Tec 2023 (https://www.cibustec.it/en) u gradu Parmi, B2B sastanke sa italijanskim kompanijama, posjete relevantnim kompanijama u klasteru, te daljnje obuke sa italijanskim stručnjacima.

Kako je broj učesnika ovog projekta ograničen molimo vas da se najkasnije do 10. maja/svibnja 2023. prijavite, popunjavanjem online formulara na  linku  Lab Innova Application form, potvrdite svoju zainteresovanost za učešćem u programu, faza (1).
Za učešće na studijskom putovanju u Italiju potrebno je pohađati kompletan kurs stručnog usavršavanja u maju mjesecu, faza (2).
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na: m.goralija@ice.it ili rados.sehovac@komorabih.ba

Poziv

Program