Poziv za učešće u anketi „Utjecaj COVID-19 na Vašu kompaniju“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještena je da UNDP u BiH u partnerstvu sa Deloitteom provodi anketu za poslodavce „Utjecaj COVID-19 na Vašu kompaniju“ i vrši istraživanje koje ima za cilj ispitivanje i procjenu efekata pandemije na društveno-ekonomski razvoj u BiH.

Rezultati ovog istraživanja će biti korišteni kao osnova za informisanje razvojnih partnera o načinima podrške i ekonomske pomoći za privatni sektor u BiH.

Cjelokupno istraživanje zbog hitnosti situacije ima vrlo kratak rok za provođenje, te Vas molimo da anketu ispunite danas, 29. april, a link za pristup je: https://www.surveymonkey.com/r/anketa-COVID-19.

Više informacija o anketi OVDJE.