Poziv za učešće na radionici o inspekcijskom nadzoru i panel diskusiji

Dnevna novina “Dnevni list” u partnerstvu s Udruženjem poslodavaca FBiH i Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizira događaj posvećen projektu “MOJ PROIZVOD” u ponedjeljak, 28. listopada 2019. godine u Hotelu Mepas u Mostaru sa početkom u 10:30 sati.

U sklopu događaja će biti upriličena radionica o pravima i obavezama poslodavaca u postupku inspekcijskog nadzora, te panel diskusija o rasterećenju privrednog sektora i poboljšanju poslovnog ambijenta, Incijativi 20+5+6 i digitalnoj transformaciji Bosne i Hercegovine.

Cilj događaja “MOJ PROIZVOD” je da se detektuju problemi koji sprečavaju gospodarstvo BiH, te pokušati ponuditi konkretna rješenja. Razgovarat će se o teretima koji ograničavaju rast i razvoj privrede i inicijativama i aktivnostima koje se provode u svrhu ekonomskih reformi.

Projekta „MOJ PROIZVOD” je pokrenut 2015. godine s ciljem promocije i jačanja bh. kompanija, te stvaranja pozitivnog mišljenja građana o gospodarstvu naše zemlje. U proteklom periodu realizirana je kampanja u Dnevnom listu tijekom koje je četvrtkom izlazio poseban prilog u kom su predstavljane bh. kompanije, ali i teme od šireg značaja za gospodarski sektor naše zemlje.  Na ovaj način omogućeno je široj javnosti da se upozna sa preduzećima koja svojim radom i djelovanjem zauzimaju istaknuto mjesto u stvaranju sigurnog i stabilnog privrednog okruženja, te uz svoj rad i zalaganje doprinose napretku u Bosni i Hercegovini.

Zainteresirani za prisustvo na događaju i/ili učešću na radionicu potrebno je da dolazak potvrde e- mailom na adresu: aida.kapicija@komorabih.ba.

Radionica

Panel